بررسی چیدمان عناصر داخلی فضا از نظر ارتقا کیفیت بصری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 165

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BTCONF04_200

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1400

چکیده مقاله:

توجه به عوامل کیفی محیط، جهت دستیابی به آسایش انسانی یکی از مسائل موردتوجه طراحان و پژوهشگران در حوزه معماری میباشد. هدف از این تحقیق ارائه راهکارهای عملی برای بهره گیری هر چه بهتر از تقسیم بندی های فضایی و ایجاد چشم انداز در راستای فراهم آوردن کیفیت بصری در فضای داخلی میباشد. از آنجاکه فضاهای مطالعه کتابخانه ها معمولا در طول روز مورداستفاده قرار می گیرند؛ بنابراین تحقیق حاضر در راستای اهداف مذکور، تمرکز خود را بر فضاهای مطالعه قرار داده است. این پژوهش به بررسی تاثیر عناصر معماری همچون چیدمان مبلمان های داخلی و کاربران فضای به عنوان متغیر مستقل بر میزان چشم انداز، جدا شدگی فضا و تقسیم بندی فضا به عنوان متغیر وابسته تحقیق، پرداخته است. در این راستا از روش تحقیق کمی-کیفی شامل؛ مطالعات کتابخانه ای و شبیه سازی رایانه ای با استفاده از نرم افزار دیپث مپ است. از نرم افزار دیپث مپ، بررسی شاخص های کیفیت بصری از طریق تحلیل های ایزوویست در سناریوهای مورد نظر انجام شده است. در نهایت نتایج پژوهش بیان می کند؛ وجود چیدمان عناصر داخلی به صورت موازی با بازشوها و عمود بر آن ها و همچنین به صورت چینش منظم، از نظر توزیع یکنواخت نور طبیعی و نیز افزایش کیفیت بصری کاربران در محیط عنصری مهم و تاثیرگذار بوده است.

نویسندگان

اکرم اسفندیاری

دانشگاه فنی و حرفه ای

طاهره کولیوند

دانشگاه فنی و حرفه ای