طراحی راهبردی- اکولوژیکی در روستاهای هدف گردشگری (نمونه موردی: روستای حجیج)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 296

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UOT06_035

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1400

چکیده مقاله:

طراحی اکولوژیک دیدگاهی است که از دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ گسترش زیادی در دنیا پیدا کرد و مبانی نظری آن رشد و توسعه یافت ولی از نظر اجرایی گسترش چندانی در دنیا به ویژه در کشورهای درحال توسعه نداشت. روستاهای هدف گردشگری نیز یکی از مهمترین مقاصد گردشگری در ایران هستند که نقش مهمی در پذیرش گردشگران در سطوح ملی و منطقه ای دارند. در این تحقیق هدف اصلی، طراحی یکی از روستاهای هدف گردشگری با دیدگاه اکولوژیکی است. مطالعات طراحی اکولوژیک روستای حجیج در سه مرحله صورت گرفته است که مرحله اول شامل مرحله شناسایی و مرحله دوم شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید و مرحله چهارم ارائه طرح ها و برنامه های پیشنهادی است.در این تحقیق با استفاده از دیدگاه طراحی اکولوژیک و تلفیق آن با دیدگاه راهبردی به ارائه راهبردهای طراحی در یکی از روستاهای هدف گردشگری در ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشانگر قابلیت بالای این روش ترکیبی در ارائه راهبردهای مناسب در طراحی پایدار روستا می باشد.

نویسندگان

محمدحسن سعیدی مطلق

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

اکبر محمدی

استادیار، گروه معماری و شهرسازی ، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران