ارزیابی پتانسیل ها و چالش های توسعه گردشگری در روستاهای منطقه کویری شرق شهرستان اصفهان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 115

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LUTDT02_004

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1400

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی پتانسیل ها و چالش های توسعه گردشگری در روستاهای منطقه کویری شرق شهرستان اصفهان و ارائه راهبردهای مطلوب براساس وضعیت موجود می باشد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای است. برای تحلیل وضعیت موجود و شناسایی عوامل راهبردی و ارائه راهبردهای مطلوب از تکنیک SWOT استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که روستاهای منطقه مورد مطالعه به واسطه برخورداری از جاذبه های جاذبه های طبیعی منحصر به فرد، آثار و ابنیه تاریخی، جاذبه های تفریحی و ورزشی، موقعیت جغرافیایی مناسب، شبکه حمل و نقل مناسب، و ظرفیت اجتماعی مطلوب شامل روحیه مشارکت و همکاری و تمایل به مشارکت از شرایط مطلوبی برای توسعه گردشگری برخوردار می باشد. همچنین روستاهای منطقه مورد مطالعه با ضعف های مهمی در بخش زیرساخت ها و تجهیزات توسعه گردشگری، و سطح پایین آموزش مردم محلی مواجه می باشند. براساس عوامل راهبردی شناسایی شده، راهبردهای مطلوب برای توسعه گردشگری در مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه ارائه شد که مهمترین آن توسعه زیرساخت ها و امکانات مطلوب، تبلیغات و معرفی جاذبه های گردشگری منطقه، آموزش تخصصی به جامعه محلی، جذب سرمایه گذاری بیشتر می باشد.

نویسندگان

نرگس وزین

استادیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان