تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: پخش سیلاب دلیجان، استان مرکزی)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 123

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWMR-5-9_009

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

چکیده مقاله:

  کاربرد سیلاب برای جبران کمبود رطوبت مورد نیاز رشد گیاه و کاهش خسارت های ناشی از سیلاب به اشکال مختلف امکان­پذیر است. با استفاده از سیستم های پخش سیلاب، سیلاب های فصلی در اراضی مستعد گسترش یافته و در نتیجه، اثرات مختلفی را روی آب زیرزمینی، پوشش گیاهی و خاک این مناطق برجای می گذارند. به ­منظور اندازه­گیری تغییرات خاک در ایستگاه پخش سیلاب دلیجان در استان مرکزی، هفت کانال پخش (به­ عنوان عرصه پخش) و مناطقی که در آنها پخش سیلاب انجام نشده بود (به ­عنوان عرصه شاهد) انتخاب گردید. سپس هرعرصه پخش به سه قسمت مساوی تقسیم شد و در مرکز هر قسمت یک نمونه ترکیبی از دو عمق صفر تا ۲۵ و ۲۵ تا ۵۰ سانتی­متری خاک گرفته شد. همین­طور از عرصه شاهد نیز نمونه­های ترکیبی اخذ گردید. در ادامه با استفاده از استوانه­های مضاعف به همین روش، نمونه­برداری جهت تعیین مقدار نفوذپذیری انجام گردید. نتایج نشان داد که پخش سیلاب به طور معنی­داری موجب کاهش مقدار شن، نفوذپذیری و وزن مخصوص ظاهری گردید. هم چنین از نظر مقدار رس، سیلت و درصد رطوبت اشباع، افزایش معنی­داری در عرصه پخش مشاهده شد.