مفهوم تجاوز نظامی درعملکرد ارکان ملل متحد

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 307

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJDCM-5-6_006

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

چکیده مقاله:

تجاوز نظامی به عنوان بارزترین مصداق نقض مقررات بین المللی تلقی می گردد لیکن به دلیل حساسیت و اهمیت این موضوع تعریف و احراز آنهمواره با چالش ها و اختلافات گسترده ای مواجه بوده است. به موجب ماده ۳۹ منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز بر عهده شورای امنیت سازمانملل متحد قرار گرفته است، البته برای اولین بار مجمع عمومی در سال ۱۹۷۴ تجاوز را در قطعنامه ۳۳۱۴ مورد تعریف قرار داد. همچنین ارکاندیگر سازمان ملل متحد از جمله دیوان بین المللی دادگستری و مجمع عمومی نیز اصطلاحاتی همانند حمله مسلحانه، نقض صلح و توسل به زور رابه کار برده اند و یا در مورادی به احراز یک اقدام به عنوان تجاوز پرداخته اند. مسئله اصلی در پژوهش حاضر رویه و عملکرد ارکان مختلف ملل متحددر ارتباط با عمل تجاوز بوده و اینکه درپرتو این رویه صلاحیت شورای امنیت جهت احراز تجاوز را میتوان صلاحیتی انحصاری تلقی کرد یا دیگرارکان ملل متحد هم م یتوانند به اقتضای فعالیت و اختیارات خود در مواردی عمل تجاوز را احراز نمایند. نهایتا به نظر م یرسد که صلاحیتشورای امنیت را نباید در این زمینه انحصاری تلقی کرد و دیگر ارکان نظیر مجمع عمومی نیز می توانند در مواردی اقدام به این امر نمایند.

نویسندگان

مهسا خواجه

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع و مستقل نجف آباد، نجف آباد ، اصفهان