بررسی تاثیر مولفه جنسیت بر حجم سود انباشته تقسیم شده در شرکتها

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 166

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMA-4-36_007

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مولفه جنسیت بر حجم سود انباشته تقسیم شده در شرکت ها می باشد. روش تحقیقتوصیفی همبستگی و با استفاده از داده های پس رویدادی و با روش استقرایی بوده است. جامعه ی آماری این تحقیق راتمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دادند. نمونه تحقیق شامل بخشی از شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد ۸۴ شرکت که داده های مالی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ استخراج شدهبودند؛ تشکیل می دادند. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار ایویوز ۷انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که؛ تعداد زنان عضو هیئت مدیره و نسبت مدیران زن مستقل بر حجم سود انباشتهتقسیم شده تاثیر معناداری دارد. نسبت مدیران مرد مستقل و نسبت مدیران داخلی زن بر حجم سود انباشته تقسیم شدهتاثیر معناداری دارد؛ اما نسبت وزنی مدیران داخلی زن به مدیران زن هیئت مدیره بر حجم سود انباشته تقسیم شده تاثیرمعناداری ندارد.

نویسندگان

زینب نوری

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه غیرانتفاعی و غیر دولتی شاهرود، شاهرود، ایران

حسین بخشی

استادیار گروه حسابداری، موسسه غیر انتقاعی و غیر دولتی شاهرود، شاهرود، ایران