رویکرد برنامه ریزی استراتژیک برای بهبود مدیریت منابع انسانی در سازمان شهرداری شهرستان گلپایگان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 483

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPQCONF05_018

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1400

چکیده مقاله:

نیروی انسانی از جمله منابعی است که مدیریت آن در هر سازمانی نیازمند رویکردی استراتژیک خواهد بود. از این دیدگاه، ارایه استراتژی های کارا به عنوان نخستی ن گام در پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در هر سازمانی شناخته می شود. اتخاذ تصمیمات استراتژیک و ارایه استراتژی های مربوط به مدیریت منابع انسانی همانند تدوین استراتژی در سایر بخش های هر سازمان نیازمند ارزیابی و تحلیل محیط داخلی برای تعیین نقاط قوت و ضعف و بررسی محیط خارجی جهت شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیش روی سازمان است. در این تحقیق، سعی بر آن داریم تا از رویکرد برنامه ریزی استراتژیک برای بهبود برنامه ریزی نیروی انسانی در شهرداری گلپایگان استفاده نماییم. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش های تدوین استراتژی و به کمک نظرات ارایه شده توسط کارشناسان منابع انسانی در شهرداری گلپایگان مهمترین عوامل تاثیرگذار داخلی و خارجی مرتبط با منابع انسانی شناسایی می شوند. سپس عوامل داخلی و خارجی سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرند. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده، موقعیت سازمان از نقطه نظر منابع انسانی در شرایط فعلی مشخص شده و استراتژی های متناسب برای بهبود مدیریت منابع انسانی سازمان ارایه می گردند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که پیاده سازی استراتژی های از نوع تدافعی اولویت بیشتری نسبت به سایر انواع استراتژی ها خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی راهبردی ، مدیریت استراتژیک ، مدیریت منابع انسانی ، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها

نویسندگان

حامد جعفری

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان، ایران