طراحی فیلتر لبه ای پایین گذر اپتیکی در گستره طول موج مرئی

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

108

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEAC06_003

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1400

چکیده مقاله:

فیلترهای نوری امروزه نقش مهمی در تکنولوژی و ارتباطات ایفا می کنند؛ کمتر سامانه ی اپتیکی یا الکترواپتیکی است که از یک یا چند فیلتر نوری بهره نبرد. این فیلترها طول موج های مختلفی از طیف الکترومغناطیسی، از فرابنفش تا مادون قرمز را پوشش می دهند, این فیلترها از تعدادی لایه ی نازک لایه نشانی شده بر روی زیرلایه ساخته می شوند. با ایجاد تداخل بین امواج در حالی که گستره ای از طول موجها را از خود عبور می دهند گستره ی دیگر را بازتاب می کنند؛ گستره ی طول موج های عبوری و بازتابی را می توان با تغییر ویژگی های اجزای لایه های نازک تغییر داد. فیلتر های لبه ای به دو گروه کلی فیلتر لبه ای بالا گذر (LWP) و فیلتر لبه ای پایین گذر (SWP) تقسیم بندی می شوند. در این مقاله بر روی فیلتر لبه ای پایین گذر تمرکز خواهیم داشت. فیلتر مور نظر از تیغه ای چند لایه با ترکیبی از مواد با ضریب شکست پایین و بالا با بیشینه عبور در بازه ۴۰۰-۷۵۰ نانومتر و بیشینه بازتاب در گستره طول موجی ۷۵۰-۱۲۰۰ نانومتر می باشد.طراحی های این مقاله با استفاده روش نیمه تجربی توسط نرم افزار طراحی لایه های نازک مکلئود انجام شده است.

کلیدواژه ها:

فیلتر ، فیلتر لبه ای ، فیلتر لبه ای پایین گذر ، فیلتر لبه ای بالا گذر

نویسندگان

علیرئیسی
علی رئیسی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

هادیسلامتی
هادی سلامتی

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

مهدیمردیها
مهدی مردیها

دانشگاه اصفهان