گرافن اکسید عامل دار شده با گلیسرین سولفونیک اسید به عنوان یک کاتالیزور موثر و سبز برای تهیه مشتقات آریل متیلن بیس -پیرازول-۵-ال در شرایط بدون حلال

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

252

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHCONFE02_049

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1400

چکیده مقاله:

در این کار پژوهشی گرافن اکسید به روش هامر با استفاده از اکسایش ناقص گرافیت در حلال اسید سولفوریک و در حضور دیگر اکسنده ها مانند سدیم نیترات و پتاسیم پرمنگنات و هیدروژن پراکسید تهیه شده است. گرافن اکسید با گلیسرین به کمک DCC و در حضور تری اتیل آمین عاملدار شده است. برای تهیه مشتق سولفونیک اسید از واکنش با کلروسولفونیک اسید استفاده شده است. جهت بررسی کارایی کاتالیزور در سنتز آلی تهیه مشتقات آریل متیلن بیس - پیرازول-۵ -ال از واکنش -۳متیل- ۱ -فنیل-۲ -پیرازولین-۵ -اون و آلدئید های آروماتیک مطالعه شد. نتایج بدست آمده نشان داد که گرافن عامل دار شده با گلیسرین سولفونیک اسید برای تهیه مشتقات آریل متیلن بیس -پیرازول-۵ -ال در شرای بدون حلال بسیار کارآمد می باشد. بازیابی کاتالیزور و استفاده مجدد آن در واکنش نیز نشان داد که در شرایط واکنش این کاتالیزور پایدار می باشد. از جمله مزیت های این کاتالیزور و روش مورد استفاده می توان به سازگاری با محیط زیست، جداسازی آسان محصولات، زمان کم واکنش، عدم تولید محصولات جانبی و دمای پایین را اشاره نمود.

کلیدواژه ها:

گرافن اکسید سولفونیک اسید ، سنتز بدون حلال ، آریل متیلن بیس -پیرازول--۵ال ، شیمی سبز ، کاتالیزور ، واکنش چند جزئی

نویسندگان

عبدالمحمدمحسنی
عبدالمحمد محسنی

بخش علوم پایه، دانشکده شیمی دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران، ایران

سهامنعیم فلاحیه
سهام نعیم فلاحیه

بخش علوم پایه، دانشکده شیمی دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران، ایران

اسماعیلرستمی
اسماعیل رستمی

بخش علوم پایه، دانشکده شیمی دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران، ایران