CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر دهان شویه کلرهگزیدین ۱۲/۰% بر میکروهاردنس و الاستیک مدولوس عاج و سمان دندان های کشیده شده در اثر پریودونتیت مزمن و سالم

عنوان مقاله: تاثیر دهان شویه کلرهگزیدین ۱۲/۰% بر میکروهاردنس و الاستیک مدولوس عاج و سمان دندان های کشیده شده در اثر پریودونتیت مزمن و سالم
شناسه ملی مقاله: JR_JMDS-45-3_002
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید علی بنی هاشم راد - دانشیار گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
سیده حوریه موسوی بندرآبادی - استاد گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
امیر رضا مکبری - دندانپزشک، مشهد، ایران
احمد بنی هاشم - دندانپزشک، مشهد، ایران
سارا مجیدی نیا - استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دهان شویه کلرهگزیدین ۱۲/۰% بر میکروهاردنس و الاستیک مدولوس عاج و سمان دندان های کشیده شده در اثر پریودونتیت مزمن و سالم بود. مواد و روش ها: در این مطالعه مورد-شاهدی، ۳۰ دندان کشیده شده در اثر پریودنتیت مزمن و ۳۰ دندان سالم که به علت درمان های ارتودنسی یا نهفتگی خارج شده بودند، مورد آزمایش قرار گرفتند. هریک از گروه های دندانهای مبتلا به پریودنتیت و سالم به دو زیر گروه تقسیم شدند. یک زیرگروه به مدت دو هفته در محلول کلرهگزیدین ۱۲/۰% و زیر گروه دیگر در بزاق مصنوعی قرار گرفتند. برش هایی از ۱ میلی متر زیر ناحیه CEJ دندان ها بصورت موازی با افق تهیه و میزان ریز سختی و مدولوس الاستیسیته عاج و سمان دندان های مورد مطالعه اندازه گیری شد. داده ها توسط آزمون ANOVA و t-test آنالیز گردید. (۰۵/۰=α) یافته ها: در این مطالعه اثر متقابل بین گروه و کلرهگزیدین برای متغیر ریزسختی عاج وجود داشت(۰۰۲/۰P=)، اما اثر متقابل بین گروه و کلرهگزیدین برای متغیرهای ریزسختی سمان، الاستیسیته عاج و سمان معنی دار نبود. (به ترتیب P=۰.۱۹۶ ، P=۰.۸۹۷ ، P=۰.۸۲۹). میانگین ریز سختی عاج در نمونه های سالم و پریودنتیت با کلرهگزیدین نسبت به نمونه های بدون کلرهگزیدین به طور معناداری بیشتر بود. همچنین میانگین ریزسختی سمان، الاستیسیته عاج و سمان در گروه سالم به طور معناداری بیشتر از گروه پریودنتیت بود. به علاوه، میانگین ریز سختی سمان و الاستیسیته عاج و سمان در نمونه های با کلرهگزیدین نسبت به نمونه های بدون کلرهگزیدین به طور معناداری بیشتر بود. نتیجه گیری: استفاده از دهانشویه کلرهگزیدین ۱۲/۰ % باعث بهبود خواص مکانیکی(ریزسختی و مدولوس الاستیسیته) در هر یک از گروه های سالم و پریودنتیت مزمن می شود. همچنین خواص مکانیکی عاج و سمان دندان های سالم از دندان های مبتلا به پریودنتیت مزمن بیشتر می باشد.

کلمات کلیدی:
پریودونتیت مزمن, دهانشویه کلرهگزیدین, ریز سختی, مدولوس الاستیسیته

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1265651/