مقایسه تاثیر ۱۰ هفته تمرین های اصلاحی منتخب بر ناهنجاری زانو پرانتزی دانش آموزان دختر پیش و پس از بلوغ

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 236

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMPF-1-2_013

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف کلی از انجام این تحقیق مقایسه تاثیرات ۱۰ هفته تمرین‌های اصلاحی منتخب بر روی ناهنجاری زانوی پرانتزی دانش‌آموزان دختر پیش و پس از بلوغ در شهرستان کنگاور است. بدین منظور ۲۶ نفر از دانش‌آموزان ابتدایی که به‌عنوان دوره پیش از بلوغ و ۵۶ نفر از دانش‌آموزان دبیرستان به‌عنوان دوره پس از بلوغ که عارضه زانوی پرانتزی داشتند، از میان افراد مبتلا برای پژوهش انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به‌صورت جداگانه به دو گروه تجربی و گواه به‌صورت همگن تقسیم شدند. آزمودنی‌ها به مدت ۱۰ هفته و هفته‌ای ۴جلسه در تمرین‌های اصلاحی منتخب شرکت کردند. پیش و پس از دوره تمرین فاصله بین دو زانوی آزمودنی‌ها اندازه‌گیری و بقیه داده‌ها از طریق پرسشنامه و مشاهده ثبت شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تاثیر ۱۰ هفته تمرین‌های اصلاحی منتخب بر ناهنجاری زانوی پرانتزی دختران پیش و پس از بلوغ معنادار بوده است (۰۰۳/۰P=). همچنین تاثیر تمرین‌های اصلاحی بر عارضه زانوی پرانتزی در دانش‌آموزان پیش از بلوغ معنا‌دار بوده است (۰۰۵/۰P=) و از طرفی تاثیر تمرین‌های اصلاحی بر عارضه زانوی پرانتزی در دانش‌آموزان پس از بلوغ (۱۳/۰P=) معنا‌دار نبوده است. در بررسی‌های انجام شده از ارتباط بین قد، سن، وزن دانش‌آموزان دختر پس از بلوغ با میزان ابتلای به ناهنجاری زانوی پرانتزی رابطه معنا‌داری یافت نشد. ولی بین وزن آزمودنی‌های پیش از بلوغ با میزان ابتلای به ناهنجاری زانوی پرانتزی (۶۵/۰r= و ۰۱۵/۰P=) ارتباط معنا‌داری حاصل شد. به نظر می‌رسد وزن بالا در این گروه سنی یکی از دلایل ابتلای به این عارضه است. همچنین بین نحوه نشستن و ابتلا به عارضه زانوی پرانتزی که از آزمون خی‌دو استفاده شد، ارتباط معنا‌داری حاصل نشد.