بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر کارآفرینی سازمانی با میانجی گری سرمایه فکری (مورد مطالعه : شرکت زرماکارون )

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 264

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB08_108

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

چکیده مقاله:

این تحقیق بیه برسی تاثیر مدیریت استعداد بر کارآفرینی سازمانی با میانجی گری سرمایه فکری در شرکت زرماکارون پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش یک تحقیق علی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت زر ماکارون به تعداد ۴۸۰ نفر است. برای مولفه مدیریت استعداد از پرسشنامه استاندارد فلیپس و راپر (۲۰۰۹)، برای مولفه سرمایه فکری از پرسش نامه استاندارد بونتیس (۱۹۹۸)، برای مولفه کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه استاندارد رابینز و کولتر (۱۹۸۹)، استفاده شده است. جهت تایید روایی پرسش نامه ها به تایید اساتید رسیده است و پایایی پرسش نامه ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تایید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت استعداد بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارد. مدیریت استعداد بر سرمایه فکری تاثیر مثبت دارد. سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارد. مدیریت استعداد بر کارآفرینی سازمانی با میانجی گری سرمایه فکری تاثیر مثبت دارد.

نویسندگان

مهناز کمندلو

کارشناسی ارشد مدیریت دولیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب