پیامدهای اجتماعی کرونا در جامعه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 882

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF06_125

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

چکیده مقاله:

با همه گیری و عالمگیری ویروس کرونا (کووید- ۱۹)، جهان با چالشی مواجه شده است که بسیاری، از جملهدبیر کل سازمان ملل متحد، آن را بسیار بزرگتر و تاثیرگذارتر از جنگ جهانی دوم ارزیابی می کنند. این بیماریامروزه در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی تاثیر زیادی گذاشته است و پیش بینی می شود درجهان، موج پنجمی را با نام دوران پساکرونایی ایجاد نماید که روند و مناسبات بین المللی، ملی و محلی را تغییرخواهد داد. بنابراین لازم بود به پیامدهای اجتماعی این ویروس پرداخته شود که در این مقاله مدنظر قرار گرفتهاست. شیوع این بیماری در نتیجه تعامل های نامناسب انسان با طبیعت بوده است که به واسطه تماس هایحاصل از مدرنیته به ویژه حمل ونقل در جهان گسترش یافته است و احتمال طراحی و شیوع آن در آزمایشگاههای انسانی، ضعیف و یا حتی بعید است. این ویروس احتمالا تغییرات بنیادینی را در سطح جهانی، ملی و موجبخواهد شد و احتمالا به یک تغییر انگارهای محلی در حوزه های گوناگونی منتج خواهد شد که در آن، انگارە علمینقطه ارجاع خواهد بود.

نویسندگان

نیلوفر فیضی

پزشکی عمومی بیمارستان امام علی بجنورد ایران

زهرا حاتمی ثالث

کارشناسی ارشد جامعه شناسی کارمند صداسیمای خراسان شمالی . ایران

طاهره هاتفی

کارشناسی پرستاری کارمند بیمارستان امام علی بجنورد ایران

نسرین آقایی

کارشناسی بهداشت و محیط کارمند بیمارستان امام علی بجنورد ایران