نقش اینترنت اشیا در مبارزه با بیماری همه گیر COVID۱۹ ؛ فن آوری ها، مزایا و معایب

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 724

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF06_124

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: با گسترش تکنولوژی در مراقبت بهداشتی ، نقش IOT برای مقابله با ویروس همه گیر کرونا اهمیت پیدا میکند. سیستم مراقبت بهداشتی با به کارگیری یک شبکه بهم پیوسته مبتنی بر اینترنت اشیا می تواند برای نظارت و پایش ازراه دور بیماران کرونایی مفید واقع شود و نیز باعث افزایش رضایت بیماران و کاهش بستری مجدد آن ها شود. هدف از اینمطالعه بررسی فن آوری، مزایا و موانع اینترنت اشیا در مبارزه با بیماری همه گیر covid۱۹ می باشد.روش ها: مطالعه حاضر مروری یکپارچه از شواهد است که در طی سه مرحله جستجوی متون، ارزشیابی داده ها و تحلیل دادهها انجام گردید. پایگاه های اطلاعاتی، scopuse ، web since ، since direct ، magiran ، Iran dac ، SID ،MEDLINE ، EMBACE ، EBSCO ، ، با کلید واژه های، "IOT "و " " COVID-۱۹ و "medicine" مورد جستجو قرارگرفت ۲۶۷۰ مقاله و چکیده مقاله به دست آمده نهایتا ۸۰ مقاله بر اساس معیار ورود و خروج پس از مقایسه یک به یکبصورت جمع بندی یکپارچه و نظم داده شده و به صورت جدول خلاصه گردید.یافته ها: به طور خلاصه دستاوردهای قابل توجه IoT را در طی بیماری همه گیر COVID-۱۹ مورد بررسی قرار دادیم سپسهفت مورد کاربردی اینترنت اشیا و نیز شانزده مورد مزایای استفاده از اینترنت اشیا و در آخر سه مورد از موانع اینترنت اشیاهمراه با راه حل مورد بحث قرار دادیم.نتیجه گیری: این تکنولوژی، دستگاه های مراقبت های بهداشتی و شبکه ها در طول همه گیری Covid-۱۹ دقیق تر وکارآمد تر می کند. همچنین اطلاعات را فورا ارائه می دهند و ارتباطات را گسترش می دهد و موجب بهبود کیفیت زندگیبیماران می شود. در نهایت استفاده از این تکنولوژی در دوره ی همه گیری کرونا علاوه بر موانع آن میتواند بسیار مفید واقع شود.

نویسندگان

حسین رنجبر

گروه پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ، تربت حیدریه ، ایران

سحر روانشاد

استادیار داخلی ، گروه داخلی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

فائزه مهدیزاده

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

فاطمه مهدیزاده

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران