ارتباط برخی عوامل محیطی رفتاری با چاقی در کودکان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 222

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF06_119

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: چاقی از مشکلات مهم بهداشتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که در دهه های اخیر رو بهافزایش می باشد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین عوامل محیطی و رفتاری با چاقی کودکان بود.مواد و روش ها : این مطالعه مروری، با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی SID, Science Direct, Web of Knowledge, Pubmed, google scholar مطالعاتی که بین سالهای ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۲۰ با استفاده از کلید واژههای فارسی و انگلیسی: خواب، مدت خواب، چاقی کودکان، اضافه وزن دوران کودکی، عوامل محیطی، عوامل رفتاریsleep, sleep duration, childhood obesity, childhood overweight, Environmental- factors, Behavioral factors انتشار یافته اند. تعداد ۲۵ مقاله بر اساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند.یافته ها: وزن بالای تولد، شروع زودرس غذای کمکی، تماشای طولانی مدت تلویزیون و بازی با رایانه و سایر وسایلالکترونیکی، کم بودن طول مدت خواب، فعالیت فیزیکی کم، الگوی خواب و قومیت از عوامل مرتبط با چاقی در کودکان بودند.نتیجه گیری: جهت پیشگیری از چاقی، شناسایی و اصلاح عوامل مختلف بیولوژیکی و محیطی- رفتاری مرتبط از راهکار های پیش رو می باشدکه تلاش برای ارتباط هماهنگ و دسته جمعی بین کودک، خانواده و متخصصان مراقبت هایبهداشتی ضروری است.

نویسندگان

پروین عزیزنژادروشن

مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکان، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

فاطمه شاکرزواردهی

دانشجوی علوم آزمایشگاهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران