بررسی میزان بیان miRNA ۳۹۷a در گیاه Thymus vulgaris ، تحت تنش خشکی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 418

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BIOCONF21_0393

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

چکیده مقاله:

آویشن، Thymus vulgaris، یکی از مهمترین گیاهان مورد علاقه بشر است که جز خانواده نعناعیان بوده و دارای خواص دارویی و ضد میکروبی میباشد. از ترکیبات اصلی عصاره آن میتوان به تایمول و کارواکرول اشاره کرد، که این ترکیبات فنلی دارای نقش آنتی اکسیدانی هستند. تنش خشکی یکی از متداول ترین تنشهای غیرزیستی است که عملکرد کلی گیاه را محدود کرده و چالشی برای دانشمندان کشاورزی برای تولید گیاهانی با عملکرد و کارایی بالا ا ست. miRNAها یک کلاس از RNAهای کوچک غیر کد کننده با طول ۲۱ تا ۲۴ نوکلئوتید هستند که تقریبا در تمامی فرآیندهای زی ستی گیاهان و در تنشهای زیستی و غیرزیستی نقش دارند. برتری تکاملی miRNAهای گیاهی برای خاموش کردن فاکتورهای رونویسی، این مولکولهای کوچک را به بازیگران ا صلی در طی رشد و پا سخهای انطباقی گیاهان تبدیل کرده است. در این پژوهش برای برر سی تغییرات بیان miRNA ۳۹۷a در پا سخ به تنش خشکی در گیاه آویشن، گیاهان در معرض غلظتهای %۰، %۱۰، %۲۵ و %۵۰ از PEG ۸۰۰۰ طی دو زمان ۲ و ۵ ساعت قرار گرفتند. پس از استخراج RNA و سنتز cDNA الگوهای بیانی miRNA ۳۹۷a توسط Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت، نتایج بیان متفاوتی از miRNA ۳۹۷a را در سطوح مختلف تنش خشکی نشان میدهد که بر طبق آن بیشترین میزان بیان در سطح %۲۵ خشکی ۲ ساعته و کمترین در سطح %۵۰ خشکی ۵ ساعته مشاهده شد. تشخیص کارآمد و قابل اطمینان miRNAها یک گام ضروری برای درک نقش miRNA ها در پاسخ اختصا صی سلولهای گیاه به تنش است.

نویسندگان

پوریا احمدی رکابدار کلایی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

فروغ سنجریان

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری