بررسی امکان سنجی قابلیت های روش قراردادی BOT جهت مدیریت پروژه های شهری: مطالعه موردی شهرداری خرم آباد

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 270

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF05_035

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

شهرداری ها نیز بر اساس وظایف محوله سالیانه بخشی از بودجه خود را به اجرای پروژه های عمرانی معطوف می کند. که باتوجه به ماهیت غیر انتفاعی و ضعف درآمدی همواره با مشکل اجرای پروژه ها روبرو هستند و در حقیقت پاسخگوی مناسبیبرای اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی نمی باشد. به واسطه اینکه شهرداری ها برای اجرای پروژههای عمرانی و زیربناییشهری، زیرساختهایی را در اختیار دارند که ورود بخش خصوصی و اجرای طرح های مشارکتی زمینه مناسب برای اجرایپروژه های زیر بنایی و در نهایت خدمات رسانی مطلوب را فراهم سازد.هدف اصلی این تحقیق امکان سنجی اجرای پروژه هایعمرانی به روش BOT در شهر خرم آباد می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد: با توجه به معضلات پیشرویبخش خصوصی برای درآمدزایی از پروژه های شهری، مدیریت شهری بجای انتقال تمامی ریسک ها به سرمایه گذارخارجی می-بایست به سوی روشهای قابلیت اجرا محدود با استفاده از تضمین ها، سوبسیدها، روش های جانبی درآمدزایی برود.

نویسندگان

آرش حاتمی

کارشناس ارشد عمران گرایش، مدیریت ساخت .شهردار شهر چغابل