بهینه سازی مدیریت پسماندهای شهری با لحاظ ترکیب بندی پسماندها در مناطق مختلف

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 346

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ONSM01_041

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1400

چکیده مقاله:

رشد چشمگیر میزان پسماندهای شهری تولید شده در سراسر کره زمین این پدیده را به یک بحرانبالقوه در آینده تبدیل کرده است، این درحالی است که به کارگیری سیاست های صحیح مدیریتی، پسماندهایشهری را به یک منبع پایدار درآمدزایی کلان تبدیل خواهد کرد. با افزایش اهمیت داده ها در تصمیم گیری هایمدیران داده های ارزشمندی در حوزه های مختلف به وجود آمده اند. از جمله این داده ها ترکیب بندی پسماندهایشهری است که می بایست به عنوان اولین گام در تعیین سیاست های یک سیستم یکپارچه مدیریت پسماندهایشهری موفق مورد توجه قرار بگیرند. در پژوهش حاضر یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط با هدف افزایشسود حاصل از پردازش و فروش پسماندهای قابل بازیافت بر مبنای روش فرمول هسازی جریان شبکه دوکالایی، بالحاظ چند کالا و چند انبار برای به کارگیری ترکیب بندی پسماندهای شهری به منظور تعیین چگونگی ۱)تخصیص پسماندهای تولید شده در یک مرکز تولید پسماند به ایستگاه های انتقال با تجهیزات نامتوازن و ۲)مسیریابی ناوگان جمع آوری پسماندها و انتقال آنها به ایستگاه پایانی پردازش و دفن پسماندها ارائه شده است.در نهایت به عنوان مطالعه موردی، ۲۲ مرکز جمع آوری پسماندهای بازیافت پذیر شهر تهران مورد بررسی قرارگرفتند که از تمامی پسماندهای تولید شده ۲۴/۷% کاغذ، ۱۳/۵% پلاستیک، ۷/۹% شیشه و ۰/۶% فلز به ایستگاه انتقال اول و ۲۰/۳% کاغذ، ۲۶/۱% پلاستیک، ۶/۳% شیشه و ۰/۶% فلز با لحاظ ترکیب بندی پسماندها و سطوح تکنولوژی تجهیزات به ایستگاه انتقال دوم منتقل و پردازش و در ادامه برای سایر پردازش ها به ایستگاه پایانی حمل شده اند.

کلیدواژه ها:

مدیریت پسماندهای شهری ، ترکی ببندی پسماندها ، بازیافت پسماند ، فرموله سازی شبکه توزیع دوکالایی ، لجستیک معکوس ، مسیریابی جمع آوری پسماندهای شهری

نویسندگان

سیداحمد نورالدین

دانشجو، مدیریت مهندسی، مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

محمدرضا اکبری جوکار

عضو هیات علمی، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف