شناسایی عوامل ایجاد کننده بی هویتی سازمانی در کارکنان شهرداری کرمانشاه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 316

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM07_164

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف اصلی از انجام این پژوهش «شناسایی عوامل ایجاد کننده بی هویتی سازمانی در کارکنان» می شناسایی عوامل ایجاد کننده بی هویتی سازمانی در کارکنان به لحاظ ماهیت «کیفی» و از نظر روش تحلیل داده ها «تحلیل تم مبتنی بر مصاحبه» می باشد. همچنین برای تشکیل اعضای پنل تحقیق (مصاحبه)، از مدیران ،معاونان و کارشناسان منابع انسانی سازمان ها استفاده گردید.در این پژوهش به منظور جمع آوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و روش عملیاتی که شامل مصاحبه و بررسی های اکتشافی استفاده شده است. که در نهایت به سوالات پرسشنامه (بصورت گویه های باز) منجر گردید و در اختیار مصاحبه کنندگان قرار گرفت. لازم به ذکر است به منظور تعببن اعتبار و روایی و پایایی سوالات پرسشنامه ۴ مصاحبه از بین مصاحبه ها انتخاب و در یک دوره زمانی ۱۰ روزه تعداد ۱۶۲ کد استخراج و میزان موافقت و مخالفت آنها محاسبه گردید و پس از وارد کردن در فرمول درصد پایایی پژوهش های کیفی، پایایی کل به میزان ۹۶ درصد بدست آمد که نشان از پایایی بالای تحقیق حاضر دارد. نتایج به دست آمده نشان داد که از دید مصاحبه شوندگان عوامل: تجربه وتخصص، سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی ، زیرساخت و پشتیبانی، تبدیل رویه های به فرایند ثابت و قانون سازمانی و رفتار شهروندی و فرهنگ سازمانی با زیر شاخص های خود در مقابله با بی هویتی بیشترین نقش را بر عهده دارند.

نویسندگان

عزت الله کیانی

مربی ،گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر ،ایران