بررسی توصیفی- تحلیلی بیش فعالی- کم توجهی (ADHD) در کودکان دارای این نوع اختلال

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 401

فایل این مقاله در 41 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF02_017

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400

چکیده مقاله:

اختلال کم توجهیبیش فعالی (ADHD)، یک اختلال رفتار رشدی است که معمولا کودکان دارای این نوعاختلال ، توانایی دقت و توجه روی یک موضوع را نداشته و از فعالیت بدنی غیر معمولی برخوردار است که باعث میشود چنین کودکانی دارای یادگیری کند و ضعیفی باشند.هدف از تحقیق حاضر ، بررسی توصیفی – تحلیلی کم توجهیبیش فعالی (ADHD)، در کودکان دارای این نوعاختلال می باشد. با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای ، سعی شده است مطالب مفید و کاربردی در این زمینهجمع آوری گردد. در تحقیق حاضر به انواع بیش فعالیکم توجهی ، روش ها و آزمون های تشخیص ADHD،مشکلات مربوط به حیطه های مختلف ADHD ، سابقه های پژوهشی مختلف در ارتباط با ADHD ، میزان شیوعبیش فعالی – کم توجهی، علل و عواملی که در بیش فعالیکم توجهی نقش اساسی دارند ، اهمیت برنامه غذاییو رژیم غذایی کودکان دارای ADHD ، روش های پیشگیری و درمان، گام هایی برای کاهش اختلال ADHD وهمچنین راهکارهایی به منظور استفاده در کلاس درس توسط معلمان برای بهبود فرایند یادگیری این دانش آموزانارائه گردیده است.نتیجه گیری: بیش فعالی- کم توجهی (ADHD)، مشکل جدیدی نیست، اما روش های نوینی جهت کمک به ایندسته از کودکان و خانواده هایشان به منظور غلبه بر آن وجود دارد. همه ی افرادی که با این کودکان در ارتباطهستند باید مهارت ها و روش های ارتباط با این کودکان را بیاموزند و با هم همکاری کنندتا آینده بهتری برای اینکودکان رقم بزنند.

نویسندگان

علیرضا احمدپورمبارکه

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحدمبارکه

عباس قندی

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

نازگل محمودی ماندنی

کارشناسی آموزش ابتدایی

صادق حاجی پور

کارشناسی روان شناسی