عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر الگوهای رفتاری جوانان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 169

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE04_031

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400

چکیده مقاله:

جوانان هر کشور از آن روی که بدنه فعال و پویا و پر انگیزه هر ملت و بهترین منابع انسانی محسوب می شوند. هدف تحقیق بررسی با هدف بررسی عواملاجتماعی فرهنگی موثر بر الگوهای رفتاری جوانان (مورد مطالعه دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان جیرفت) بوده است. محقق در این پژوهش به دنبالشناخت ارزش های خانواده، پایگاه اقتصادی، اجتماعی، پایبندی به ارزشهای دینی، تحصیلات والدین، گروههای همسالان و رسانه ها در دانش آموزان بوده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر ، به شیوه پیمایشی انجام شده است. تکنیک جمع آوری اطلاعات در این پژوهش ، پرسشنامه ساخت یافته بوده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، شامل دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان جیرفت می باشند. روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای می باشد و جمعیت نمونه بر اساس جدول مورگان ، برابر با ۲۸۴ نفر محاسبه شده است. یافته های تحقیق ، نشان داد که بین ارزشهای خانواده، گروه همسالان، پایبندی به ارزش های دینی، رسانه ها، ارزشهای خانواده و الگوهای رفتاری رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

مهدی محقق

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

صفرا شاهرخی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی