مروری بر روش ها و الگوهای فیزیک سنگ در بررسی جورشدگی و سیمان شدگی مخازن ماسه سنگی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 303

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF07_019

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

چکیده مقاله:

جورشدگی و سیمان شدگی نقش بسیار مهمی را در کنترل کیفت مخازن ماسه سنگی دارند. در این پژوهش مدل ها و روابطفیزیک سنگ مرتبط با ارزیابی جورشدگی و سیمان شدگی مخازن ماسه سنگی مورد بررسی قرار گرفته و سپس در یکمطالعه موردی از مخازن جنوب کشور، برخی از این الگوها و روابط مورد بحث قرار میگیرد. بررسی های انجام گرفته نشاندادند الگوهای و مدلهای فیزیک سنگ که با استفاده از پارامترهایی مانند تخلخل، چگالی و پارامترهای لرزه ای جورشدگیو سیمان شدگی را مورد ارزیابی قرار میدهند، می توانند به عنوان ابزاری قابل اعتماد در بررسی این دو پارامتر باشند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

اسماعیل مکاریان

کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ، ایران

رسول حمیدزاده مقدم

دانشیار دانشکده مهندسی معدن ، دانشگاه صنعتی سهند. تبریز ، ایران

پدرام نمازی فرد

کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت ، دانشگاه صنعتی سهند. تبریز ، ایران

دانیال منصوریان

کارشناسی ارشد منابع زمین، دانشگاه گنت، گنت، بلژیک