سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه؛ بررسی از منظر موازنه تهدید

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 287

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF06_033

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

چکیده مقاله:

در اسفند ۱۳۹۰ برخی اعتراضات مردم نسبت مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشور سوریه شکل گرفت که البته این اعتراضات در مدتی کمتر از ۵ ماه، ابتدا با ایجاد ارتش آزاد سوریه و در ادامه در آذر ۱۳۹۱ با حضور گروهک های تکفیری و تروریستی که مورد حمایت و پشتیبانی کامل برخی دول خارجی بودند ، به یک جنگ نظامی با راهبرد تغییر حکومت و براندازی نظام سیاسی سوریه تبدیل گردید. ج.ا.ا در این میان با عنایت به درخواست دولت بشار اسد اقدام به کمک و حضور مستشاری نظامی نمود و در این راه جهت نیل به اهداف خود ضمن ایجاد یک اتحاد قوی، متحمل هزینه های مادی و بویژه معنوی از جمله شهادت تعدای از بهترین فرمانده هان و نیروهای خود گردید. با توجه به اهمیت مقوله جنگ در عرصه بین الملل و نیز ضرورت تبیین اتخاذ راهبرد مذکور در مطالعات روابط بین الملل، این تحقیق به دنبال پی بردن به چرایی در پیش گرفتن سیاست فوق از سوی ایران اسمت. داده های این تحقیق با مراجعه به منابع کتابخانه ای جمع آوری و با عاریهگرفتن دال مرکزی نظریه موازنه تهدید از طریق روش کیفی (تاریخی) مورد تجهیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق ، نشان می دهد که ج.ا.ا در قبال بحران سوریه، رویکرد تهاجمی نداشته، بلکه با عنایت به اینکه امنیت و منافع ملی خود را مورد تهدید فوری می دید و در راستای موازنه تهدید و رویکرد تدافعی ، سیاست کمک و حضور مستشاری نظامی در سوریه را اتخاذ نمود.

نویسندگان

امیر فعله گری

کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران

احمد یوسف پور

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی