بررسی میزان نیتروژن در فضای سبز شهرداری منطقه ۱۲ تهران جهت مدیریت و مصرف بهینه کودهای شیمیایی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 473

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EICONF07_098

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1400

چکیده مقاله:

با توجه به آلایندگی های محیط زیستی که به صورت روزمره خواسته یا ناخواسته توسط انسان وارد محیط زیست طبیعی می شود و به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار با مدیریت مصرف سموم و کودهای شیمیایی که بدون بررسی و سنجش وارد خاک می گردد و متعاقبا باعث آلودگی منابع آبی می شود نسبت به آنالیز خاک فضای سبز سطح منطقه و شناسایی کمبود نیتروژن مورد نیاز گیاهان بهمنظور بهبود وضعیت فضای سبز اقدام شده است. چندین مکان در سطح منطقه مشخص شد و سپس نمونه برداری از نقاط مشخص شده در دو عمق ۴۰ و ۸۰ سانتی متری از سطح خاک انجام شد پس از نمونه برداری و تهیه عصاره خاک، آنالیز عصاره تهیه شده جهت تعیین میزان عنصر نیتروژن انجام گردید. نتایج نشان داد میزان نیتروژن خاک منطقه از حد مطلوب پایین تر است و نیاز به مصرف کودهای نیتروژنی الزامی است. در واقع آزمون خاک روشی است که براساس آن می توان کمبود عنصر را تشخیص داده و در صورت لزوم برآورد میزان کود را تعیین کرد و از استفاده بی رویه و غیراصولی کودهای شیمیایی جلوگیری نمود و مصرف کودهای شیمیایی مورد نیاز خاک را مدیریت نمود.

نویسندگان

هستی کیاپور

دکتری زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی ،کارشناس ناظر فضای سبز شهرداری منطقه ۱۲ تهران

سعید حیدری

کارشناس ارشد زراعت، کارشناس فضای سبز شهرداری منطقه ۲۱ تهران