ارزشیابی محیط زیستی محل دفن پسماندهای شهری شهر مامونیه به روش آژانس کنترل آلودگی مینسوتا MPCA و مقایسه با معیارهای مکان یابی سازمان حفاظت محیط زیست ایران USEPA

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 421

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EICONF07_095

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1400

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه دفن زائدات شهری در محل های نامناسب، می تواند سبب ایجاد آلودگی در منابع آب و خاک و همچنین انتقال بیماری ها و. .. گردد انتخاب مکان صحیح برای دفع زباله ها امری ضروری است. در این پژوهش محدوده شهرستان زرندیه شهر مامونیه واقع در استان مرکزی به عنوان محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته شده و محل دفن زباله در این شهر مورد شناسایی و ارزشیابی قرار گرفته است. جهت ارزشیابی ، وضعیت موجود مکانی این محل بر روی نقشه های پایه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مشخص شده و ارتباط مکانی پارامترهای محیطی در این محل با معیارهای موجود در روش استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته است. دراین مطالعات جهت ارزشیابی محل دفن زباله در شهر مامونیه از روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا استفاده شده و این ارزشیابی با دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست ایران مورد مقایسه قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در حال حاضر در ارتباط با مکانیابی محل های دفن زباله شهری، سازمانحفاظت محیط زیست ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای دستورالعمل هایی هستند که هیچ یک به طور مصوب نمی باشند و دارای ضمانت قانونی و اجرایی نیستند. ولی به هرحال در این مطالعه از دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست جهت ارزشیابی استفاده گردیده است. در این ارتباط تناسب یا عدم تناسب موقعیت مکانی محل های دفن زباله در شهر مامونیه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از این است که از دیدگاه روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا محل دفن زباله شهر مامونیه دارای موقعیت مناسب مکانی می باشد. ولی از دیدگاه دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست ایران محل دلیل فاصله کم تا مناطق مسکونی و باد غالب و تعارضات اجتماعی و همچنین قرار گیری بر روی گسل دارای موقعیت مکانی نامناسبی می باشند.

کلیدواژه ها:

ارزشیابی ، محل دفن ، روش MPCA ، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، شهرستان زرندیه شهر مامونیه

نویسندگان

حامد طالبی

دانشجوی دکترای علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند