مدیریت محیط زیستی تجمع فلزات سنگین ناشی از ترافیک، در خاک حاشیه خیابان های منطقه ۱۷ تهران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 383

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EICONF07_086

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1400

چکیده مقاله:

آلودگی منابع آب و خاک به فلزات سنگین از چالش های مهم عصر کنونی است. به همین دلیل، آلودگی زدایی چنین خاک هایی، پیش نیاز هرگونه بهره برداری بهینه از این منابع است. یکی از منابع اصلی تولید فلزات سنگین در شهرها خودروها هستند که با تولید آلاینده ها و وارد کردن آنها به محیط و به خصوص هوا، باعث آلودگی خاک اطراف راه ها می شوند. در بین عناصر سنگین، فلزات کادمیوم، سرب و مس به دلیل نیمه عمر طولانی در بدن انسان و دیگر حیوانات و سمی بودن زیاد از اهمیت ویژه ای برخوردارند . هدف از این تحقیق بررسی حضور فلزات سنگین ناشی از ترافیک، در خاک حاشیه خیابان های منطقه ۱۷ تهران بود. نتایج نشان داد در آزمون تی فلزات سنگین سرب، کادمیوم و مس به جز اختلاف بهار با سایر فصول که اختلاف معنادار مشاهده شد باقی نتایج فاقد معناداری بودند. میانگین سرب در بهار ۸۹/۴۵ کادمیوم ۰/۲۹ و مس ۲۶/۰۲ بود که مس از استاندارد پایین تر بود. میانگین سرب در فصل زمستان ۲۱۵/۶۱ کادمیوم ۰/۷۵ و مس ۷۰/۸۱ بود. در فصل پاییز میانگین سرب ۲۳۵/۹۵ ، کادمیوم ۰/۸۲۵ و مس ۷۷/۴۹ بود. در فصل تابستان میانگین میزان سرب ۲۰۳/۵۳ کادمیوم ۰/۷۱ و مس ۶۶/۸۰ بود که همگی بالاتر از استاندارد تعیین شده بود

نویسندگان

حورا پوری

کارشناس ارشد رشته مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

مهران خالصی

کارشناس ارشد رشته مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران،

محمدرضا تابش

عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران