مروری بر بازاریابی داخلی و پیامدهای آن در سازمان ها

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 418

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMRMEA01_049

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله مروری بر مروری بر بازاریابی داخلی و پیامدهای آن در سازمان ها است. بازاریابی داخلی، تلاشی برنامه ریزی شده است کهدر بازاریابی به عنوان یک رویکرد بکار می رود تا بر مقاومت سازمانی در برابر تغییر و همسویی غلبه نموده، کارکنان را بی انگیزاند و درآنها در جهت اجرای اثربخش استراتژی های سازمانی و وظیف های هماهنگی و انسجام بین وظیفه ای ایجاد نماید تا از طریق فرآیندایجادکننده انگیزه و کارکنان مشتری محور به رضایت مشتری دست یابد (احمد و رفیق، ۲۰۰۰).از جمله پیامدهای بازاریابی داخلی درسازمان ها امنیت شغلی، آموزشهای متنوع و گسترده، دادن پاداش های سخاوتمندانه، تسهیم اطلاعات، توانمندسازی کارکنان و کمکردن فاصله و شکاف در میان کارکنان می باشد که در این مقاله به شیوه مرور کتابخانه ای و منابع، ضمن مروری بر تعریف بازاریابیداخلی به تشریح این پیامدها و مدل ها و ابعاد بازاریابی داخلی پرداخته است.

نویسندگان

سمیه صائب نیا

گروه مدیریت موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین، ایران، اردبیل

زهرا ابراهیمی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه جامع علمی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی، اردبیل، ایران