بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب شرب شهرهای کازرون و فیروزآباد در استان فارس

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 171

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP07_577

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1400

چکیده مقاله:

خورندگی ورسوب گذاری یکی از شاخص های مهم در ارزیابی کیفی آب است، بروز پدیده خورندگی ورسوب گذاری، اقتصاد، صنعت تصفیه وانتقال وتوزیع آب را در برخی مواقع مختل می کند خورندگی باعث مشکلات زیر می شود ورود محصولات جانبی به داخل آب آشامیدنی، مشکلات بهداشتی، کاهش عمر لوله ها، کاهش دبی لوله ها، کاهش کارایی شیر ها واتصالات، رشد باکتریها، بالا رفتن کدورت آب شده وکیفیت آب را از نظر ظاهری کاهش می دهد. این مطالعه در شهر های ساوه و دلیجان به منظور محاسبه اندیس های خوردگی(لانژلیه، رایزنر، خورندگی و پوکوریوس) با استفاده از پارامتر های سختی کلسیم، قلیائیت کل، جامدات محلول، درجه حرارت، pH وpHs ، مطابق جدول استاندارد و با توجه به جمعیت انجام گرفت. ۳۳ نمونه(۱۰نمونه کازرون و ۳۲نمونه فیروزآباد ) گرفته شود، تعداد نمونه های مورد نیاز براساس جمعیت تحت پوشش در۹ ماهه اول سال ۹۲ انتخاب شده است. در شهر کازرون و فیروزآباد به ترتیب میانگین درجه حرارت(۲۱/۹و(۲۲ و ۷/۴۱ ) pH و( ۷/۳۲ سختی کلسیم(۱۰۱/۸، ۶۴/۱ )، ۴۰۸/۳)T. D. S، (۱۹۷/۵ قلیائیت ( ۱۸۰/۸، (۲۳۱/۵، میانگین عددی اندیس لانژلیه (-۰/۲۶۶) و (-۰/۳۴۴) اندیس رایزنر (۷/۹۶) و ( ۷/۹ )، اندیس پوکوریوس (۷/۳۲ ) و((۷/۵۳، اندیس خورندگی (۱۱/۵۸ ) و ( (۱۱/۵۵ می باشد. باتوجه به نتایج بدست آمده از محاسبه این اندیس ها، خورنده بودن آب شبکه های مورد مطالعه ثابت و نشان داده شد. به منظور کنترل خوردگی پیشنهاد می شودکه بررسی آزمایشگاهی وضعیت سیستم توزیع آب آشامیدنی برای تنظیم فاکتورهای موثری مثل pHانجام شود.

نویسندگان

زیبا احمدی

کارشناسی شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی فیروز آباد ، فارس دبیرستان شبانه روزی پروین اعتصامی رامجرد