CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

وضعیت مطالعه متون ادبی در میان زنان خانه دار و شاغل: مطالعه موردی شهر رشت

عنوان مقاله: وضعیت مطالعه متون ادبی در میان زنان خانه دار و شاغل: مطالعه موردی شهر رشت
شناسه (COI) مقاله: JR_JKIM-7-1_003
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

سهیلا فرهنگی - دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران.
علی اکبر خاصه - استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران.
فلورا فردی - کارشناس ارشد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران.

خلاصه مقاله:
هدف: این پژوهش با هدف تعیین وضعیت مطالعه متون ادبی در زنان خانه دار و شاغل شهر رشت انجام شده است.  روش شناسی: روش پژوهش از نوع پیمایشی با ماهیت علی- مقایسه ای است که در آن به مقایسه وضعیت مطالعه متون ادبی در بین زنان خانه دار و شاغل شهر رشت پرداخته شده است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش را زنان ۲۵ تا ۴۵ ساله شاغل و خانه دار شهر رشت تشکیل داده اند که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سالنامه آماری سال ۱۳۹۰ جمعیت این زنان ۸۳۰۸۲ نفر بوده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۸۲ نفر از این زنان به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان حجم نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل درونی مانند میزان مطالعه دوران کودکی و نوجوانی (۲۵/۷۱ درصد)، میزان مطالعه والدین (۴۰/۴۶ درصد)، احساس تمایل به مطالعه متون ادبی (۰۵/۷۷ درصد)، وضعیت تاهل و تمایل همسران زنان متاهل به مطالعه (۴۰/۵۲ درصد) ازجمله عوامل موثر در مطالعه به شمار می رود. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین وضعیت اشتغال، تاهل و تحصیلات با مطالعه متون ادبی تفاوت معنی داری وجود دارد.  بحث و نتیجه گیری: به طورکلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که زنان خانه دار و شاغل شهر رشت، در عمل، مطالعه متون ادبی را جزو اولویت های اولیه زندگی خود قرار نداده اند اما در بعضی اوقات به مطالعه متون ادبی می پردازند.

کلمات کلیدی:
اوقات فراغت, عادت به مطالعه, متون ادبی, زنان خانه دار, زنان شاغل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1253805/