اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی بر رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی دانش آموزان دختر

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 286

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEP-16-58_001

تاریخ نمایه سازی: 20 مرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی بر تغییر سطح رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد بود. این پژوهش به صورت شبه تجربی بود که در آن از طرح پیش-آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه پژوهش ۴۰ آزمودنی بود که از میان دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر خرم آباد انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش(آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی) و گواه گمارده شدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۲ ساعته تحت آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی قرار گرفتند. در طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه تفکر خودارزیابانه منفی رضایی و جوادی(۱۳۸۹) و رفتارهای خودشکن آموزشی کانینگهام(۲۰۰۷) در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد. داده های پژوهش با روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار(SPSS.۲۱) انجام گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان داد. یافته ها حاکی از آن بود که آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی در کاهش سطح تفکر خودارزیابانه منفی و میزان رفتارهای خودشکن آموزشی دانش آموزان، اثربخش است.

کلیدواژه ها:

کلید واژه: آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی ، تفکر خودارزیابانه منفی ، رفتارهای خودشکن آموزشی

نویسندگان

صالحه ایرانمش

کارشناس ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

شجاع عربان

استادیار، علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس لرستان، ایران

آرزو آزادی

کارشناس ارشد، روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، ایران

مهدی یوسف وند

دکتری، روان شناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران (نویسنده مسئول)

ندا اسکندری

کارشناس ارشد، روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوارسگان، ایران

حیران نادعلی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

سعید شیخی

کارشناس ارشد، برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آبکنار، سمیه؛ عاشوری، محمد و موللی، گیتا. (۱۳۹۰). تاثیر آموزش­های ...
 • رضایی، عباسعلی؛ جوادی، گیتی افروز. (۱۳۸۹). پژوهشی در نگرش استادان ...
 • دایمی، حمیدرضا. (۱۳۹۱). اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود خواندن، ...
 • اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان [مقاله ژورنالی]
 • فرخی، نورعلی(۱۳۹۶). پیش­بینی تعلل­ورزی بر اساس کمال­گرایی و راهبردهای شناختی ...
 • مجیدیان­فر، محمدباقر؛ محمدی­مهر، مژگان؛ نجیمی، مرتضی(۱۳۹۷). بررسی رابطه ساختاری (تدوین ...
 • محمدی، زهره؛ جوکار، بهرام و حسین چاری، مسعود. (۱۳۹۳). پیش ...
 • یوسف­وند، مهدی؛ قدم­پور، عزت­اله؛ صادقی، مسعود و غلامرضایی، سیمین(۱۳۹۸). ارائه ...
 • Ally, M. (۲۰۰۸). Foundations of Educational Theory for Online Learning. ...
 • Nario-Redmond, M. R., Noel, J. G., & Fern, E. (۲۰۱۳). ...
 • Baumeister, R. F. (۱۹۹۷). Esteem threat, self-regulatory breakdown, and emotional ...
 • Baumeister, R. F., & Scher, S. J. (۱۹۸۸). Self-defeating behavior ...
 • Blunt, A. K., & Pychyl, T. A. (۲۰۰۰). Task aversiveness ...
 • Wong, B. Y. (۱۹۹۱). Metacognition and learning disabilities. Learning about learning ...
 • Buchy, L., Stowkowy, J., MacMaster, F. P., Nyman, K., & ...
 • Calmes, C. A., & Roberts, J. E. (۲۰۰۷). Repetitive thought ...
 • Cohen, J. A., Verghese, J., & Zwerling, J. L. (۲۰۱۶). ...
 • Covington, M. V. (۱۹۹۲). Making the grade: A self-worth perspective ...
 • Cunningham, C. J. (۲۰۰۷). Need for recovery and ineffective self-management ...
 • del Mar Ferradas, M., Freire, C., Núñez, J. C., Pineiro, ...
 • Drost, J., Van der Does, W., van Hemert, A. M., ...
 • Fee, R. L., & Tangney, J. P. (۲۰۰۰). Procrastination: A ...
 • Ferrari, J. R. (۱۹۹۲). Procrastinators and perfect behavior: An exploratory ...
 • McCormick, C. B. (۲۰۰۳). Metacognition and learning. Handbook of psychology, ۷۹-۱۰۲ ...
 • Paris, S. G., & Winograd, P. (۱۹۹۰). How metacognition can ...
 • Grunschel, C., Patrzek, J., & Fries, S. (۲۰۱۳). Exploring different ...
 • Duckworth, A. L., & Seligman, M. E. (۲۰۰۵). Self-discipline outdoes ...
 • Bowlin, S. L., & Baer, R. A. (۲۰۱۲). Relationships between ...
 • Inácio, M. J., & Salema, M. H. (۲۰۱۱). THE competence ...
 • Karsli, T. A. (۲۰۱۵). Meta-Cognition and Locus of Control in ...
 • Elliot, A. J., & Church, M. A. (۲۰۰۳). A motivational ...
 • Livingston, J.A., ۲۰۰۳. Metacognition: An Overview ...
 • Lonie, J. M., & Desai, K. R. (۲۰۱۵). Using transformative ...
 • Keith, N., & Frese, M. (۲۰۰۵). Self-regulation in error management ...
 • Martin, A. J. (۱۹۹۸). Self-handicapping and defensive pessimism: Predictors and ...
 • Martin, A., Marsh, H., & Debus, R. (۱۹۹۹). Integrating self-worth ...
 • Meidani, Z., & Sharifi, M. (۲۰۱۵). Structure Relationship between Self-Imaginary ...
 • Melli, G., Carraresi, C., Poli, A., & Bailey, R. (۲۰۱۶). ...
 • Midgley, C., Kaplan, A., Middleton, M., Maehr, M. L., Urdan, ...
 • Gumley, A., Karatzias, A., Power, K., Reilly, J., McNay, L., ...
 • Nair, A., Palmer, E. C., Aleman, A., & David, A. ...
 • Want, J., & Kleitman, S. (۲۰۰۶). Imposter phenomenon and self-handicapping: ...
 • Richardson, S. T. (۱۹۹۰). Adolescents Resilience, family adversity and wellbeing ...
 • Schank, R. C. (۱۹۹۴). Goal-based scenarios: A radical look at ...
 • Schouwenburg, H. C. (۱۹۹۲). Procrastinators and fear of failure: An ...
 • Schraw, G., Wadkins, T., & Olafson, L. (۲۰۰۷). Doing the ...
 • Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (Eds.). (۲۰۰۱). Self-regulated ...
 • Takarangi, M. K., Nayda, D., Strange, D., & Nixon, R. ...
 • Tice, D. M., Bratslavsky, E., & Baumeister, R. F. (۲۰۰۱). ...
 • Trevisan, D. A., & Birmingham, E. (۲۰۱۶). Are emotion recognition ...
 • Veenman, M. V., Kerseboom, L., & Imthorn, C. (۲۰۰۰). Test ...
 • Wells, A., & King, P. (۲۰۰۶). Metacognitive therapy for generalized ...
 • Wong, Q. J., McEvoy, P. M., & Rapee, R. M. ...
 • Yang, C. (۲۰۰۵). Learning strategy use of Chinese PhD students ...
 • نمایش کامل مراجع