مقاله پژوهشی:بررسی نقش و ارائه الگوی تاثیرگذار مدیریت دانش بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 107

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SNDU-17-75_002

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1400

چکیده مقاله:

سازمان های بالنده و طلایه دار همواره در تلاش اند تا با آگاهی از ارزش های بی بدیل فرهنگی خود در نیل به عملکردهای ممتاز، از سازوکارهای گوناگون علمی برای استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدات پیشروی خود استفاده نمایند. امروز، وجود نوعی شکاف بین نسل اول انقلاب و جنگ، با نسل فعلی، به عنوان تهدیدی موجب شده است تا جوانان از ارزش های دفاع مقدس و فرهنگ آن دوران تقریبا بی اطلاع باشند. استفاده از "مدیریت دانش" یکی از روش های علمی برای مقابله با این گسست بین نسلی و ترویج فرهنگ دوران دفاع مقدس می باشد.  مقاله حاضر باهدف بررسی نقش و ارائه الگوی تاثیرگذار مدیریت دانش بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس به رشته تحریر درآمده است و تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که هرکدام از فرآیندهای مدل نیومن و کنارد به چه میزان می توانند فرهنگ دفاع مقدس را ترویج دهند؟ این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفته و نمونه آماری آن بر اساس جدول مورگان ۱۴۰ نفر تعیین گشتند. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از ۲۴ گویه استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آن ۸۶/۰ محاسبه گردید و با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تائیدی توسط نرم افزار LISREL روایی مدل تائید گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های بارتلت، کولموگروف - اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که با توجه به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، عمده ترین نتایج به این قرار است: به ترتیب مولفه های خلق دانش (۹۸%)، استفاده از دانش (به کارگیری دانش) (۹۵%)، ثبت دانش (۸۹%) و انتقال دانش (۸۴%) می توانند فرهنگ دفاع مقدس را ترویج نماید..

کلیدواژه ها:

نویسندگان

غلامعلی رشید

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

امین پاشایی هولاسو

دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • فهرست منابعالف-منابع فارسی:. ...
 • اخوان، پیمان و سنجقی، محمدابراهیم و اجاقی، حامد (۱۳۹۱). «بررسی ...
 • اخوان، پیمان؛ خیرخواه، مرتضی؛ حسنوی، رضا (۱۳۹۶). «مدل سنجش تاثیر ...
 • اخوان، پیمان و باقری، روح الله (۱۳۸۹). مدیریت دانش از ...
 • بامنی مقدم، محمد (۱۳۹۲). تحلیل آماری، چاپ سوم، تهران: انتشارات ...
 • برزنونی، محمدعلی (۱۳۸۸). «حفظ و انتقال فرهنگ دفاع مقدس»، فصلنامه ...
 • بلوکی، س (۱۳۹۱). تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر فرهنگ ...
 • پارساییان، علی؛ اعرابی، سیدمحمد (۱۳۷۹). مبانی رفتار سازمانی، تهران: انتشارات ...
 • تقوی، مصطفی و شفیع زاده، حمید (۱۳۸۸). «اصول و مبانی ...
 • حجازی، احمدرضا؛ نوروززاده، رضا؛ محمدی نژاد، بهزاد (۱۳۹۲). «بررسی وضعیت ...
 • حقیقت منفرد، جلال؛ هوشیار، آیلر (۱۳۸۹). «بررسی رابطه بین فرهنگ ...
 • خرم خواه، هستی؛ هاشم نیا، شهرام؛ پیمان، سیدجواد (۱۳۹۲). «بررسی ...
 • دفت، ریچارد ال (۱۳۸۱). مبانی تئوری سازمان، ترجمه: علی پارسائیان ...
 • رابینز، استیفن پی (۱۳۸۵). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه ها و ...
 • رستمی نسب، عباسعلی (۱۳۸۹). «مبانی نظری دفاع مقدس در قرآن ...
 • رضایی کلانتری، مرضیه؛ صالحی، محمد؛ طاهری، سیده مریم (۱۳۹۳). «رابطه ...
 • رضایی، نادر؛ پیوسته، اکبر؛ فرضعلی زاده، اکبر (۱۳۹۶). «بررسی نقش ...
 • رضاییان فردویی، صدیقه و قاضی نوری، سید سپهر (۱۳۸۹). ...
 • زارعی متین، ح (۱۳۹۰). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، چاپ دوم، ...
 • صادقی، احمد (۱۳۸۹).«رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت ...
 • صفایی، ناصر؛ طالقانی نیا، فرشته؛ کیامنش، احمد (۱۳۹۶). «شناسایی و ...
 • عسگری، ناصر؛ دهقان، نبی اله؛ غلامی، محمود؛ کولیوند، حسن (۱۳۹۲). ...
 • علامه، سیدمحسن؛ عسکری، نوربخش؛ خزائی پول، جواد (۱۳۹۵). «بررسی تاثیر ...
 • فردآن، ک. (۱۳۸۲). مبانی پژوهش در علوم رفتاری، جلد ۲، ...
 • محمدی ری شهری، محمد (۱۳۸۵). منتخب میزان الحکمه، تهران: نشر ...
 • رابطه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روان شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان [مقاله ژورنالی]
 • منوریان، عباس؛ بختایی، امیر (۱۳۸۵). «شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس ...
 • میرزایی، ف.؛ دارایی، ا.؛ نفیسی، ش. (۱۳۸۸). «نقش دانشگاه اسلامی ...
 • نکویی مقدم، محمود و بهزادی گودرزی، فرانک و کشاورز، حسن ...
 • نوناکا، ایکوجیر؛ تاکاتاکوچی، هیرو (۱۳۸۵). مدیریت دانش شرکت های دانش ...
 • والمحمدی، چنگیز؛ روشن ضمیر، شروین (۱۳۹۲). «بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی ...
 • هوشنگی، محسن؛ الهی، سیدمجید؛ امین افشار، زهرا؛ صدوق، سیدمحمود (۱۳۹۴). ...
 • ب) منابع انگلیسی:. ...
 • Ale, M., Toledo, C., Chiotti, O., Galli, M. (۲۰۱۴). A ...
 • Birasnav, M (۲۰۱۴). Knowledge management and organization performance in the ...
 • Bohrestedt, G (۱۹۸۳). Measurement, In P. Rossi, J. Wright, and ...
 • Churchill, Jr, G.A (۱۹۷۹). A paradigm for developing better measure ...
 • Davenport, D.R; Prusak, L (۱۹۹۸). Working knowledge: how organization manage ...
 • Day, G (۱۹۹۴). The Capabilities of Market- Driven Organization, Journal ...
 • Denison, D.R (۱۹۹۰). Corporate Culture and Organization Effectiveness, New York: ...
 • Gold, A.H; Malhotra, A; Segars, A.H (۲۰۰۱). Knowledge management: an ...
 • Jay, Liebowitz& Yan, Chen (۲۰۱۰). Knowledge sharing proficiencien: Thekey to ...
 • Jarnagin,C (۲۰۰۷). Creating Corporate Cultures through Mythopoetic Leadership, Journal Organizational ...
 • Jung, D.I (۲۰۰۳). The role of transformational Leadership in enhancing ...
 • Okunoye (۲۰۰۳). Knowledge management and global diversity: A framework to ...
 • Ribiere, V.M. and Sitar, A.S. (۲۰۰۳). Critical Role of Leadership ...
 • Rowley, J (۲۰۰۱). Knowledge Management in pursuit of learning: the ...
 • Schein, E.H (۱۹۸۴). Coming to a New Awareness of Organizational ...
 • Verkatraman, N (۱۹۸۹). Strategic orientation if business enterprises: the construct, ...
 • Zheng, W; Yang, B; McLean, G.N. (۲۰۱۰). Linking organizational culture, ...
 • نمایش کامل مراجع