نقش ارتباطات رسانه ای و تبلیغات موثر در جذب حامیان مالی برای ورزش بانوان در استان لرستان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 358

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPTCONF03_050

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1400

چکیده مقاله:

این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به منظور بررسی نقش ارتباطات رسانه ای و تبلیغات موثر در جذب حامیان مالی برای ورزش بانوان در استان لرستان انجام پذیرفته است. تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی/ پیمایشی و همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق را مدیران ورزشی استان، متخصصان بازاریابی، مدیران عامل باشگاه های ورزش زنان، و مدیران اسپانسرهای دو دوره اخیر ورزش بانوان استان لرستان تشکیل میدهد که با توجه به محدود بودن جامعه نمونه آماری برابر با جامعه آماری و برابر ۹۲ نفر در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که پخش تلویزیونی ورزش بانوان بر جذب حامیان مالی (۰/۶۲۵)؛ »تدوین برنامه تبلیغات از سوی باشگاه ها و ارگانهای مربوطه« بر »جذب بخشهای خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش بانوان( ۰/۷۵۸) « و در نهایت ارتباطات رسانه ای و تبلیغات موثر بر جذب حامیان مالی برای ورزش بانوان استان لرستان((۰/۸۱ تاثیر معنیداری و مثبتی دارد. لذا با توجه به نتایج تحقیق به منظور جذب حامیان مالی و در راستای رشد و پیشرفت ورزش بانوان در جامعه لازم است تا به تبلیغات رسانه ای توجه ویژهای از سوی مسئولین امر صورت پذیرد.

نویسندگان

فاطمه امرایی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد قشم