بررسی شناختی استعاره های آنتروپومورفیک در گفتمان قرآنی بر مبنای نظریه آمیزه مفهومی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 124

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LRR-11-6_006

تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1400

چکیده مقاله:

بسامد بالای ابزار زبانی استعاره آنتروپومورفیک در قرآن نه­تنها زمینه انحراف اندیشگانی از توحید و حقایق توحیدی را فراهم نمی کند، بلکه در پرتو نظریه آمیزه مفهومی، حقایق عالم ربوبی، مجهولات عالم غیب و حقایق عقلی و معنوی را در مقیاس بشری روشن می سازد. بدین تصور مهم ترین اهداف این نوشتار استخراج گونه هایی از آنتروپومورفیسم قرآنی، تبیین سازوکارهای شکل گیری آن ها، تحلیل مفهوم سازی های خاص در ورای هریک از این استعاره ها و انگیزه های معنایی کاربست آن هاست. دستاورد حاصل نشان داد که کاربست استعارات آنتروپومورفیک افزون بر کاهش امور پیچیده عقلی و انتزاعی/غیرعینی به مقیاس بشری و تقویت روابط حیاتی و انتراعی زدایی، بیش از هر متن دیگری بیانگر حرکت از کثرت به وحدت و بعد معنوی طبیعت و ماوراء آن به دور از افراط در بزرگ نمایی، کوچک نمایی و یا زیاده روی در مدح یا مذمت و... است. همچنین، کشف کانون توجه در این استعارات که غالبا یکی از صفات انسانی، در آن ها برجسته می شود، ضرورت کاربست الگوی آمیزه را تایید می کند.    

کلیدواژه ها:

نویسندگان

کبری راستگو

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • • Abu Hayyan Andolusian, M.I. (۱۹۹۹). Comprehensive Sea (Albahr Almohit). ...
 • • Alusi, S.M. (۱۹۹۴). Spiritual Meanings (Roholmaani). Beirut: Dar al-Kitab ...
 • • Ardebili, L., Barekat, B., Rowshan, B., & Mohammad Ebrahimi, ...
 • • Dadras, P., Bahrami Khorshid, S., Golfam, A., & Ameri, ...
 • • Davidson, D. (۱۹۷۸). What Metaphors Means. trans. R. Amini ...
 • • Esna Ashari, Sh., & Sedghian Hakkak, N. (۲۰۱۹). A ...
 • • Fakhr Razi, M. (۱۹۹۹). Mafatih al Gheyib. Beirout: Dar ...
 • • Geeraerts, D. (۲۰۰۹). Theories of lexical semantics, trans. K. ...
 • • Ghaemi Niya, A. R. (۲۰۱۷) The Conceptual Metaphor and ...
 • • Gharshi, A. A. (۱۹۹۲) Ghamous Quran. Tehran: Dar al ...
 • • Ghasemzadeh, H. (۲۰۰۰). Metaphor and Cognition. Tehran: Farhangan. [In ...
 • • Holy Quran ...
 • • Ibn Ashur, M. T. (۱۹۸۴). Writing and Lighting(Al-Tahrir and ...
 • • Ibn Fares, A.A. The Books of Words (Maqaies alloqah). ...
 • • Kabir, Y. (۲۰۱۲) The Philosophy of Anthropology, Qum: Religious ...
 • • Kövecses, Z .(۲۰۰۵). Metaphor in culture: Universality and variation. ...
 • • Makarem Shirazi, N., Ashteyani, M.R., Elhami, D., & Imani, ...
 • • Mir, M. (۲۰۰۸) The literary techniques in Quran. Trans. ...
 • • Moazzeni, A. M., & Khanjari, SH. (۲۰۱۴). Analysis of ...
 • • Mostafavi, H. (۲۰۰۹) The Research in Quran Words. Beirout: ...
 • • Naghi Zadeh, M., & Orki, Gh. H. (۲۰۱۶) The ...
 • • Panoff, M., & Perrin, M. (۱۹۷۳). Dictionnaire de l'ethnologie‬.trans. ...
 • • Pourebrahim, Sh. (۲۰۱۷). Personification of abstract concepts in language ...
 • • Pourebrahim, Sh., Golfam, A., Aghagolzadeh, F., & Kord Zaafaranloo ...
 • • Rowshan, B., & Ardabidili, L. (۲۰۱۳) An Introduction to ...
 • • Sadeghi, L. (۲۰۱۲). Reading the text word of Omar ...
 • • Saeedieh Madani, S.M. (۲۰۱۰). Formation and Development of Classical ...
 • • Saheb, A. (۱۹۹۳) The Space of Word (Al-Mohit fe ...
 • • Shafei Kadkani, M. R. (۲۰۰۱). Figures of Imagination in ...
 • • Shakernezhad, A. (۲۰۱۶). The capacities of the theory of ...
 • • Shamisa, S. (۱۹۹۵). Expression and Meanings. Tehran: Ferdous. [In ...
 • • Stiver, D. R. (۱۹۹۸). The Philosophy of Religious Language, ...
 • • Zabidi, M. (۱۹۹۳). Tag Al Aroos. ۴. Beirout: Dar ...
 • • Zamkhashari, M. (۱۹۸۶). Al Kashaf. Beirout: Dar al Ketab ...
 • • Zangoee, A., Shabani Varaki, B., Fotouhi, M., & Masoodi, ...
 • • قرآن کریم• آلوسی، س.م. (۱۴۱۵ق). روح المعانی. بیروت: دارالکتب ...
 • • ابن عاشور، م.ط. (۱۹۸۴). التحریر و التنویر. ط العاشره. ...
 • • ابن فارس، ا.ا. (۱۴۰۴ق). مقاییس اللغه. قم: مکتب الاعلام ...
 • • ابوحیان اندلسی، م.ی. (۱۴۲۰ق). البحرالمحیط. بیروت: دارالفکر ...
 • • اثنی عشری، ش.، و صدقیان حکاک، ن. (۱۳۹۸). ...
 • • اردبیلی، ل.، برکت، ب.، روشن، ب.، و محمدابراهیمی، ز. ...
 • • استیور، د. آ. (۱۹۹۸). فلسفه زبان دینی. ترجمه ا. ...
 • • پانوف، م.، و پرن، م. (۱۹۷۳). فرهنگ مردم شناسی. ...
 • انسان‌انگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی [مقاله ژورنالی]
 • • پورابراهیم، ش.، گلفام، ا.، آقاگل زاده، ف.، و کرد ...
 • • دادرس، پ.، بهرامی خورشید، س.، گلفام، ا.، و عامری، ...
 • • دیویدسن، د. (۱۹۷۸). معنای استعاره ها. ترجمه ر. امینی ...
 • • روشن، ب.، و اردبیلی، ل. (۱۳۹۲). مقدمه ای بر ...
 • • زبیدی، م. (۱۴۱۴ق). تاج العروس. ج۴. بیروت: دارالفکر ...
 • • زمخشری، م. (۱۴۰۷ق). الکشاف. بیروت: دارالکتاب العربی ...
 • • زنگویی، ا.، شعبانی ورکی، ب.، فتوحی، م.، و مسعودی، ...
 • • سعیدی مدنی، س.م. (۱۳۸۹). شکل گیری و توسعه ...
 • • شاکرنژاد، ا. (۱۳۹۵). ظرفیت نظریه استعاره های مفهومی برای ...
 • • شفیعی کدکنی، م.ر. (۱۳۸۰). صور خیال در شعر ...
 • • شمیسا، س. (۱۳۷۴). بیان و معانی. تهران: فردوس ...
 • • صاحب، ع. (۱۴۱۴ق). المحیط فی اللغه. بیروت: عالم الکتب ...
 • • صادقی، ل. (۱۳۹۰). شناخت جهان متن رباعیات خیام بر ...
 • • طباطبایی، م.ح. (۱۴۱۷ق). المیزان. ترجمه س.م.ب. موسوی همدانی ...
 • • فخررازی، م. (۱۴۲۰ق). مفاتیح الغیب. بیروت: داراحیاء التراث العربی ...
 • • قاسم زاده، ح. (۱۳۷۹). استعاره و شناخت. تهران: فرهنگان ...
 • • قائمی نیا، ع.ر. (۱۳۹۰). معنی شناسی شناختی قرآن، تهران: ...
 • • قائمی نیا، ع.ر. (۱۳۹۶). استعاره های مفهومی و فضاهای ...
 • • قرشی، ع.ا. (۱۳۷۱). قاموس قرآن. تهران: دارالکتب الاسلامیه ...
 • • کبیر، ی. (۱۳۹۱). فلسفه آنتروپولوژی. قم: مطبوعات دینی ...
 • • گیررتس، د. (۲۰۰۹). نظریه های معنی شناسی واژگانی. ترجمه ...
 • • مصطفوی، ح. (۱۴۳۰ق). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. بیروت: ...
 • • مکارم شیرازی، ن. آشتیانی، م.ر.، امامی، م.ج.، الهامی، ...
 • • موذنی، ع.م.، و خنجری، ش. (۱۳۹۳). تحلیل برخی از ...
 • • میر، م. (۲۰۰۸). فنون و صنایع ادبی در قرآن. ...
 • • نقی زاده، م.، و اورکی، غ.ح. (۱۳۹۵). تحلیل شناختی ...
 • نمایش کامل مراجع