CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارائه یک مدل سازمان حکمت محور در وزارت ورزش و جهان (مطالعات موردی: اداره ورزش و جوانان شهرستان بهبهان)

عنوان مقاله: ارائه یک مدل سازمان حکمت محور در وزارت ورزش و جهان (مطالعات موردی: اداره ورزش و جوانان شهرستان بهبهان)
شناسه (COI) مقاله: CDLC03_015
منتشر شده در سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی جوانمردی - دانشجوی دکتری تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد یاسوج
سیداحسان امیرحسینی - دکترای مدیریت ورزشی عضو هیئت علمی و مدیر گروه تربیت بدنی، علوم ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد یاسوج

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر ارائه یک مدل سازمان حکمت محور در وزارت ورزش و جوانان (مطالعه موردی، اداره ورزش و جوانان شهرستان بهبهان) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان و مراجعه کنندگان اداره ورزش و جوانان شهرستان بهبهان است که پس از میان آنها، تعداد ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه اماری با استفاده از روش تصادفی در دسترس نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها، اطلاعات و پیشینه تحقیق ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده می گردد. در این بخش مبانی نظری از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می شود. در بخش عملی نیز از داده های استخراج شده از پرسشنامه استاندارد شایستگی های رهبری مدل استروند ۲۰۰۹ پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون ۱۹۷۰ پرسشنامه استاندارد اشتراک گذاری دانش بهلول ۱۳۹۲ پرسشنامه استاندارد فرهگ سازمانی گلسر وهمکاران ۱۹۸۷، و پرسشنامه محقق ساخته برای متغیر حکمت سازمانی استفاده شد. براساس یافته های به دست آمده از پژوهش می توان چنین بیان نمود که تامامی متغیرهای پژوهش (فرهنگ سازمانی، عملکرد شغلی، اشتراک گذاری دانش، و شایستگی های رهبری) بر روی حکمت سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم دارند. در تبیین نتایج پژوهش حاضر شغلی و اشتراک گذاری دانش می توان انتظار داشت که شایستگی های رهبری در بالاترین سطح خود قرار گیرد. هرچه شایستگی های رهبری در یک سازمان در سطوح بالاتری قرار داشته باشد نیز می توان انتظار داشت که حکمت سازمانی خود را در بالاترین سطح ممکن نمایان سازد.

کلمات کلیدی:
حکمت سازمانی، فرهنگ سازمانی، عمکرد شغلی، اشتراک گذاری دانش،شایستگی های رهبری، اداره ورزش و جوانان شهرستن بهبهان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1247193/