CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی بیان نسبی ژن های دهایدرین، آکواپورین و Ha-L۱L در ژنوتیپ های آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در شرایط تنش خشکی

عنوان مقاله: ارزیابی بیان نسبی ژن های دهایدرین، آکواپورین و Ha-L۱L در ژنوتیپ های آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در شرایط تنش خشکی
شناسه (COI) مقاله: JR_AGRO-23-1_002
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

سودا حسنه - Urmia University, Urmia, Iran
رضا درویش زاده - Urmia University, Urmia, Iran
بابک عبدالهی - Urmia University, Urmia, Iran
سینا بشارت - Urmia University, Urmia, Iran
فائزه حسین پور - Urmia University, Urmia, Iran
زهرا ابراهیمی پور - Urmia University, Urmia, Iran

خلاصه مقاله:
در این تحقیق اثر تنش خشکی بر بیان نسبی ژن های دهایدرین (Dehydrin)، آکواپورین (Aquaporin) وPutative leafy cotyledon ۱-like protein  (Ha-L۱L) در دو لاین [(ENSAT۲۵۴ (متحمل) و LC۱۰۶۴C (حساس)] آفتابگردان روغنی با حساسیت متفاوت به خشکی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۶ در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهان تا مرحله هشت برگی در حد ۱۰۰ درصد ظرفیت زراعی نگهداری شده و بعد از آن تعدادی از گلدان های مربوط به هر لاین در همان وضعیت نگه داری شده (نمونه­های شاهد) و تعدادی تحت تنش خشکی (۸۰، ۶۰ و ۴۰ درصد ظرفیت زراعی) قرار داده شدند. نمونه برداری در سه زمان؛ هفت، ۱۴ و ۲۱ روز بعد از اعمال تنش انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان بیان نسبی ژن دهایدرین، ۲۱ روز بعد از اعمال تنش خشکی در تیمار ۴۰ درصد ظرفیت زراعی در ژنوتیپ ENSAT۲۵۴ (متحمل) مشاهده شد که در حدود ۹/۲ برابر مقدار آن در همین ترکیب تیماری در ژنوتیپ LC۱۰۶۴C (حساس) بود. بیشترین میزان بیان نسبی ژن آکواپورین، ۱۴ روز بعد از اعمال تنش خشکی در تیمار ۴۰ درصد ظرفیت زراعی در ژنوتیپ ENSAT۲۵۴ (متحمل) مشاهده شد. بررسی بیان نسبی ژن Ha-L۱L نشان داد که در هفته اول در حالی که در شدت­های مختلف تنش خشکی تغییراتی در بیان ژن در ژنوتیپ LC۱۰۶۴C (حساس) مشاهده نشد؛ در ژنوتیپ ENSAT۲۵۴ (متحمل) در شدت های مختلف تنش از ۸۰ درصد ظرفیت زراعی به ۴۰ درصد، بیان ژن روند افزایشی داشت. در ۱۴ و ۲۱ روز بعد از اعمال تنش بر عکس، عمده تغییرات در بیان نسبی ژن، در ژنوتیپ LC۱۰۶۴C (حساس) مشاهده شد. به نظر می رسد که این ژن نقش مهمی در تحمل گیاه به تنش خشکی داشته و میزان بیان ژن به عنوان تابعی از وضعیت آبی گیاه نیست. به نظر می رسد که این تنظیم کننده (Ha-L۱L) در تنظیم مثبت ژن دهایدرین مشارکت نداشته و بلکه به صورت منفی آن را تنظیم نماید. در مجموع الگوی متفاوت بیان ژن­ها در دو ژنوتیپ آفتابگردان نشان دهنده واکنش متفاوت آنها به تنش خشکی است. در صورت تایید تحمل لاین ENSAT۲۵۴ در سطح مولکولی نسبت به تنش خشکی، می توان از این لاین برای تولید ارقام هیبرید استفاده کرد.

کلمات کلیدی:
Drought stress, Drought tolerant line, Gene expression and Sunflower., آفتابگردان, بیان ژن, تنش خشکی و لاین متحمل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1246857/