مبدل نیم پل فعال دوگانه سری شده با مبدل باک بوست دوطرفه برای افزایش بازه کلیدزنی ولتاژ صفر و مقدار ماکزیمم توان خروجی

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

380

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICECM02_063

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1400

چکیده مقاله:

مبدلهای DC-DC دوطرفه ایزوله به دلیل مزایای زیاد آنها مثل قابلیت انتقال توان دوطرفه، ایجادایزولاسیون الکتریکی بین دو طرف مبدل، قابلیت کلیدزنی ولتاژ صفر (ZVS) و ... مورد توجه محققان قرارگرفته اند. یکی از این مبدلها، مبدل نیم پل فعال دوگانه (DAHB) میباشد که توسط ترانسفورماتور بین طرف اولیه و ثانویه مبدل، ایزولاسیون الکتریکی ایجاد شده است. در این ساختار، ZVS قابل تحقق میباشد ولی بازه ی آن محدود است. در این مقاله، مبدل نیم پل فعال دوگانه به صورت سری با مبدل باک بوست دوطرفه قرار گرفته است. مبدل باک بوست دوطرفه ولتاژ ورودی را افزایش داده و به مبدل نیم پل فعال دوگانه اعمال میکند تا تطابق ولتاژ بین طرف اولیه و ثانویه ترانسفورماتور ایجاد شده و ZVS برای مبدل نیم پل فعال دوگانه در تمام بازه توان به دست آید. همچنین، ماکزیمم توان خروجی قابل انتقال در این ساختار نسبت به مبدل نیم پل فعال دوگانه معمولی افزایش پیدا میکند. آنالیز ریاضی مبدل انجام خواهد شد و در انتها، برای اثبات درستی عملکردمبدل و صحت آنالیزهای ریاضی انجام شده، نتایج شبیه سازی ارائه میگردد.

کلیدواژه ها:

مبدل DC-DC دوطرفه ایزوله ، مبدل نیمپل فعال دوگانه ، مبدل باک بوست دوطرفه ، کلیدزنی ولتاژ صفر ، ماکزیمم توان خروجی

نویسندگان

مسعودسلیمانی فرد
مسعود سلیمانی فرد

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس،

علییزدیان ورجانی
علی یزدیان ورجانی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس