مطالعه آزمایشگاهی رفتار رئولوژیکی نانوروغن هیبریدی MWCNT(۱۰%)/ZnO(۹۰%)- ۵W۳۰ و پس پردازش پاسخ هدف با استفاده از مدلسازی در روش سطح پاسخ

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 732

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICECM02_013

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1400

چکیده مقاله:

در این پژوهش رفتار رئولوژیکی نانوروغن هیبریدی MWCNT(۳۰%)/ZnO(۷۰%)-۵W۳۰ بصورت آماری و مقایسه ای مورد مطالعه جامع قرار گرفت. هدف در این مقاله آنالیز رفتار رئولوژیکی در دور عملکردی بالا و دور عملکردی پایین، افزایش ناخواسته ویسکوزیته نانوروغن و همچنین مدلسازی پاسخ هدف با استفاده از روش سطح پاسخ است. نتایج آزمایشگاهی نشان داده که نانوروغن هیبریدی در شرایط مطالعه غیرنیوتنی از نوع شبه پلاستیک است. بالاترین درصد افزایش ناخواسته ویسکوزیته در تمام حالات مختلف آزمایشگاهی در دمای ۵ C و کسر حجمی ۱درصد و نرخ برش ۱۳۳۳S-۱ رخ داده که برابر با ۳۵/۵۲درصد است. مشاهدات آزمایشگاهینشان داده که با افزودن نانوذره به سیال پایه هیچ گونه افت ویسکوزیته رخ نداده است. به منظور مدلسازی، ابتداداده های تجربی از روش سطح پاسخ توسط مدل Quartic با مشخصه ( Transform:Power, Lambda:۰.۵۵, (Constant:۰ نرمالایز و سپس رابطه توانی غیرخطی سه متغیره-چهاردرجه ای ارائه گردید. حاشیه انحراف داده های نرمالایزشده در محدوده -۴/۴۵%

نویسندگان

محمد همت اسفه

استادیار دانشکده فنی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

عرفان محمدنژاد اردشیری

کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام