آینده نگاری راهبردی منابع انسانی در شهرداری قزوین افق ۱۴۲۴ با تاکید بر حکمرانی الکترونیک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 357

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM02_771

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1400

چکیده مقاله:

هدف کلی این مقاله آینده نگاری راهبردی منابع انسانی در شهرداری قزوین افق ۱۴۲۴ با تاکید بر حکمرانی الکترونیک بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی به حساب می آید. از نظر روش توصیفی پیمایشی و از حیث گردآوری داده ها میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه خبرگان و صاحبنظران در حوزه منابع انسانی در شهرداری قزوین می باشد. نتایج نشان داد ارتقاء مهارت های دیجیتال، چابکی شخصی، مانند توانایی سازگاری با تغییر یا پذیرش تغییر و به دست آوردن مهارت ها و شایستگی های جدید و رواج یادگیری غیر رسمی و مادام العمر و یکپارچه سازی گسترده فناوری های اطلاعات و ارتباطات با صرفه جویی در هزینه از جمله راهبردی منابع انسانی در شهرداری قزوین متناسب با افق ۱۴۲۴ با تاکید بر مولفه های حکمرانی الکترونیک ارزیابی گردید. در پایان نیز پیشنهادات کاربردی در راستای مدیریت راهبردهای منابع انسانی در شهرداری قزوین ارایه گردید.

نویسندگان

حمید جمشیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی (مدیریت منابع انسانی اسلامی) موسسه آموزش عالی سهرودی، قزوین، ایران

عین اله کشاورز ترک

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران