پیش بینی تبلور وجودی بر اساس باورهای فراشناختی، در زنان متاهل شهر شیراز

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 353

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF09_110

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1400

چکیده مقاله:

هدف پژوهش پیش بینی تبلور وجودی بر اساس باور فراشناختی، در زنان متآهل شیراز بود. نمونه گیری در دسترس و پرسشنامه آنلاین، مشتمل بر۳۵۲ شرکت کننده. مقیاس تبلور وجودی دینر، مقیاس فراشناخت (MCQ)، گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل به وسیله رگرسیون چند گانه به روش همزمان بود. بین ابعاد باورهای فراشناختی، باور های مثبت در مورد نگرانی،کنترل ناپذیری و خطر با تبلور وجودی رابطه مثبت و معنادار، و بین اطمینان شناختی و اندیشه خرافی با تبلور وجودی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما بین خود آگاهی شناختی با تبلور وجودی رابطه معناداری وجود ندارد.

نویسندگان

رضیه طاهریان

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی موسسه آموزش عالی پیشتازان

محمد خیر

استاد موسسه آموزش عالی پیشتازان