بررسی رابطه بین افسردگی با اقدام به خودکشی در بین اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان اسلام آباد غرب در ماه های فروردین و اردبیهشت ۱۳۹۹

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 868

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF09_082

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1400

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین افکار خودکشی و افسردگی روزانه و سلامت روانی در بین اقدام کنندگان به خودکشی انجام گرفته است. از آزمودنیها خواسته شد تا به مقیاس های افسردگی به همراه مقیاسهای سلامت روانی، تنیدگی های روزانه و تاب آوری پاسخ دادند رای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. رابطه میان افکار خودکشی با تاب آوری و عزت نفس منفی و معنادار بود. همچنین متغیرهای اضطراب، افسردگی، سلامت روانی و تنیدگی های روزانه دارای همبستگی مثبت با افکار خودکشی بودند. بر اساس نتایج تحلیل با توجه به این که افکار خودکشی به عنوان یکی از قوی ترین عوامل خطر برای خودکشی موفق میباشد و شناسایی گروه های در معرض خطر نقش مهمی را در پیشگیری از خودکشی دارند لذا با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود بیماران زن دارای تحصیلات پایین تر از دیپلم که داروهای روانگردان مصرف می نمایند به عنوان گروه در معرض خطر مورد توجه بیشتری قرار گیرند

نویسندگان

کیانوش منصوری

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه