بررسی تغییرات تراز آب های زیرزمینی حوضه آبریز سددرودزن با استفاده از داده های ماهواره GRACE در سامانه گوگل ارث انجین

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 261

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCONF03_068

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1400

چکیده مقاله:

بررسی تغییرات تراز سفره های آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیتی ویژه برخورداراست. بنابراین مدیریت و برنامه ریزی صحیح منابع آب به میزان آگاهی از روند تغییرات سطح آب های زیرزمینی وابستهاست. داده های ماهواره ی ثقل سنج اطلاعات بسیار سودمندی از تغییرات ذخایر آب های زیرزمینی در اختیار محققان قرارمی دهد. تغییرات الگوی کشت در حوضه ی مورد مطالعه، منجر به استفاده بی رویه از منابع آب و برداشت نامتعادل ازمنابع آب سطحی و زیرزمینی و افت شدید آبخوان ها شده است. در این مطالعه برآورد تغییرات سطح آب های زیرزمینیحوضه آبریز سد درودزن به تفکیک دشت های کامفیروز، خسروشیرین و آسپاس، با استفاده از دادههای ماهواره ی GRACEدر سامانه گوگل ارث انجین مربوط به سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ بررسی شد. نتایج پردازش ۱۵۹ داده از سه محصول csr, gfz و jpl ماهواره GRACE نشان داد تراز آب های زیرزمینی دشت های کامفیروز، خسروشیرین و آسپاس از سال ۲۰۰۸ و در سال های بعد روند نزولی در پی داشته است.

نویسندگان

یاسمن شکوهی فر

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

کوثر لقمان نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی و آمایش محیط، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

حسین فکرت

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه سنجش از دور، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی