مطالعه رابطه بافت تاریخی و شیوه های مختلف دیوارنگاری در شهر اصفهان مستخرج از طرح پژوهشی : تدوین شاخصه های دیوارنگاری در فضاهای عمومی شهر اصفهان با تاکید بر موقعیت و کارکرد مکان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 225

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCAU02_333

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1400

چکیده مقاله:

استفاده از شیوه های سنتی و غیرسنتی در دیوارنگاره های اجرا شده دوره کنونی حکایت از بهره مندی از ظرفیت های مختلف دیوارنگاری در شهر تاریخی اصفهان دارد. تفاوت های کالبدی بدنه شهری در بافت های جدید و قدیم یکی از عوامل قابل ذکر در این زمینه است که تحقیق حاضر سعی در معرفی گونه های متنوع اجرا شده را در دوره کنونی پس از انقلاب اسلامی دارد. از این رو هدف اصلی تحقیق، ضمن معرفی گونه های مختلف دیوارنگاری به رابطه این هنر با بافت تاریخی و شهری در دوره کنونی می پردازد. اینکه چه گونه هایی از دیوارنگاری در این دوره اجرا شده و چگونه می تواند قابل انطباق با بافت تاریخی شهر اصفهان باشد اشاره به سوال اصلی تحقیق است که محقق با توجه به مطالعات میدانی و کتابخانه ای قصد پاسخگویی به آن را دارد. در نتیجه می توان به ظرفیتهای موجود در شیوه های سنتی در کنار شیوه های غیرسنتی اشاره نمود که پس از سالها همچنان وجهی کارآمد داشته و می تواند با اجرای ایده های جدید، پوششی مناسب را برای تداوم بخشی منظر مطلوب شهری فراهم نماید. روش جمع آوری اطلاعات بصورتی هدفمند از دیوارنگاره هایی است که در این تحقیق در قالب جداولی به عنوان نمونه های تحقیق ارائه شده است. بدین جهت تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توسعه ای است که به شیوه کیفی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

نویسندگان

محمدرضا عمادی

استادیاردانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنراصفهان