بازآفرینی فضاهای گمشده محله مبتنی بر رویکرد دوستدار کودک (مطالعه موردی: منطقه ۳ شهرداری گرگان)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 570

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KIDSUS01_022

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400

چکیده مقاله:

تحقیق درحوزە شهرهای دوستدارکودک، به طور خاص در اروپا، از سال۱۹۸۰ میلادی به بعد مورد توجه قرار گرفت عمده این تحقیقات در راستای تخصیص حقوق شهروندی به بچه ها و رسیدگی به خواسته ها و نیازهای آنها بود. مساله اساسی تحقیق حاضر توجه به کودکان در محله انجیراب شهر گرگان و تامین امنیت، مشارکت اجتماعی کودکان، احساس شادی، برخورداری از امکانات شهری و حس تعلق به مکان که از جمله شاخصه های شهر دوستدار کودک به شمار می آیند با اهتمام به شاخصه های بازآفرینی می باشد. روش تحقیق پیمایشی و برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. طراحی و تنظیم گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که معیار اقتصادی با مقدار اثرگذاری حداکثری ۰/۲۵ و حداقلی ۰/۱۵ بیشترین میزان اثرگذاری را در توسعه شهر دوستدار کودک دارا میباشد که این مقوله از منظر دیدگاه بزرگسالان ۰/۲۵ میباشد و از منظر کودکان با توجه به درک ضعیفتر از بخش اقتصاد ۰/۱۵ میباشد ولی با این وجود این میزان از تمامی مولفه های دیگر بیشتر بوده است در نتیجه میتوان این گونه نتیجه گیری نمود که معیار اقتصادی از مولفه های پایداری مورد نظر بیشترین میزان اثرگذاری را در توسعه شهری در بخش شهر دوستدار کودک در محدوده مورد مطالعه میباشد.

نویسندگان

سمانه علیخانی دادوکلائی

کارشناسی ارشد رشته ی طراحی شهری دانشگاه غیرانتفاعی گلستان، گرگان، ایران

عماد آقاجانبیگلو

دکتری رشته ی شهرسازی اصفهان