CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

فاکتورهای موفقیت اطلاعات و هوشمندی کسب وکار: مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

عنوان مقاله: فاکتورهای موفقیت اطلاعات و هوشمندی کسب وکار: مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
شناسه (COI) مقاله: JR_EPPR-6-1_007
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد راه چمنی - Islamic Azad University
اللهیار قاسمی - Islamic Azad University
سپیده خوش سیما - Islamic Azad University

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارتباط فاکتورهای موفقیت اطلاعات و هوشمندی کسب وکار در صنعت (شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ) و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای می باشد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ معاونت اجرایی شمال غرب در بهار سال ۱۳۹۶ به تعداد ۵۶۱ نفر می باشد. پژوهش براساس داده های جمع آوری شده از ۲۲۸ تن از آزمودنی ها، براساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انجام گرفته است. داده ها با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل از شناسایی و اولویت بندی عوامل موفقیت اطلاعات و هوشمندی در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نشان داد که اولویت های عوامل موفقیت اطلاعات در هوشمندی کسب وکار (شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ)، که می بایست در سیاستگذاری اعمال شوند، عبارتند از: هماهنگی، احساس تعلق سازمانی، زیر ساخت فناوری اطلاعات، اطلاعات مازاد، آموزش، ظرفیت اطلاعاتی و ظرفیت فناوری اطلاعات.

کلمات کلیدی:
Information Success, Business Intelligence, Tehran Electricity Distribution Company, موفقیت اطلاعات, هوشمندی کسب وکار (هوش تجاری), شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1234473/