مدیریت بهینه انرژی در شبکه های توزیع برق با درنظر گرفتن بهینه ظرفیت ایستگاه خودروهای الکتریکی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 560

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECMCONF05_047

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1400

چکیده مقاله:

یکی از مباحث مهم در مدیریت سیستم های توزیع برق با حضور خودروهای برقی-هیبریدی، تخمین تعداد بهینه خودروهای قابل اتصال به شبکه در ایستگاه خودروهای الکتریکی می باشد. اگرخودروهای برقی-هیبریدی به صورت بارهای کنترل نشده رفتار کنند، میزان بار بسیار زیادی به عنوان انرژی شارژ شدن خودروها به شبکه برق اضافه خواهد شد. خودروهای برقی- هیبریدی قابل اتصال به شبکه به عنوان راه حلی برای مشکل آلودگی هوا و کاهش ذخایر سوخت های فسیلی، در ردیف منابع انرژی توزیع شده مطرح شده اند. بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش هزینه تلفات در شبکه های توزیع در حضور ایستگاه خودروهای برقی-هیبریدی قابل اتصال به شبکه های توزیع از موضوعات مهم در مباحث فنی و اقتصادی شبکه های توزیع برق می باشد. لذا در این مقاله برنامه ریزی جهت جایابی بهینه ایستگاه خودروهای الکتریکی در شبکه های توزیع و مدیریت دشارژ خودروهای برقی-هیبریدی بر اساس یک الگوی بار از قبل پیش بینی شده مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت بررسی نتایج، از الگوریتم بهینه ساز ژنتیک مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

ایستگاه خودروهای الکتریکی ، خودروهای برقی-هیبریدی قابل اتصال به شبکه ، مدیریت بهینه انرژی ، کاهش هزینه تلفات شبکه های توزیع ، الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

جیمس کورگزنژاد چمکلو

دانشگاه غیرانتفاعی کمال ارومیه، ایران

وحید تلاوت

دانشگاه ارومیه ارومیه، ایران