طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری

رده بندی دیویی:

624/17620955

شابک:

978-600-113-218-6

رده بندی کنگره:

658/44 TA

شماره کتابشناسی ملی:

5765536

شناسه ملی سند علمی:

R-1224925

تاریخ درج در سایت:

16 خرداد 1400

سال انتشار:

1397

تعداد صفحه:

84

زبان:

فارسی

مشاهده:

1,063

فایل این کتاب در 84 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم
لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

در فصل چهارم این استاندارد ضوابط طراحی مهار لرزه ای اجزای غیرسازه ای ساختمان ها بیان شده است. در این پیوست راهکارهایی برای طراحی و مهار لرزه ای اجزای غیرسازه ای معماری ارائه شده است. رعایت جزییات ارائه شده در این پیوست الزامی است ولی مهندس طراح م یتواند از سایر راهکا رها، در صورت یکه محاسبات مربوط به طراحی و مهار لرزه ای براساس ضوابط فصل چهارم انجام شود و اهداف این پیوست را برآورده نماید، استفاده کند. نمونه هایی از جزییات مهار لرزه ای اجزای غیرسازه ای مکانیکی، الکتریکی و بیمارستانی در نشریه ۷۴۳ سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شده است. 

نویسندگان

سهیل اخوان

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

مسعود افراز

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

عاطفهجهان محمدی
عاطفه جهان محمدی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

نادرخواجه احمدعطاری
نادر خواجه احمدعطاری

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

مژدهزرگران
مژده زرگران

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

مجیدمحمدی
مجید محمدی

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله