کتاب شناسی مطالعات معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

رده بندی دیویی: 720/955
شابک: 978-600-113-194-3
رده بندی کنگره: 1397 2ک15ی/1480 NA
شماره کتابشناسی ملی: 5230807
شناسه ملی سند علمی: R-1224494
تاریخ درج در سایت: 14 خرداد 1400
سال انتشار: 1397
تعداد صفحه: 278
زبان: فارسی
مشاهده: 2,043

فایل این کتاب در 278 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

ورود اسلام به ایران، فرهنگ، تاریخ، هنر و سایر علوم را متاثر خویش قرار داد.پشتوانه غنی مبانی نظری دین مبین اسلام این تاثیر را بیشتر هویدا نمود. معماری ایرانی که تا آن زمان دارای پیشینه فاخری بود با دستیابی به این اصول نظری سیر تکاملی خود را پیمود وسبکی خاص در معماری ایجاد نمود.تا آنجا که نظریه پردازان معاصر واژه ای به نام معماری اسلامی – ایرانی را به این سبک اتلاق نمودند. در دوران معاصر بواسطه ورود تکنولوژی، سیمای شهری منظر واحد و همگون خود را از دست داده و نتوانسته هویت و اصالتش را حفظ نماید. از این رو بررسی و مطالعه ریشه های هویتی معماری اسلامی-ایرانی امری لازم بوده تا به کمک این یافته ها بتوان اصولی را استخراج نمود و به کمک این اصول به بازخوانی و تعریف جامعی از معماری اسلامی- ایرانی پرداخت. شایان ذکر است این امر در راستای اجرای ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه سیاستگذاران کشور می باشد. علیرقم آنکه صاحبنظران و پژوهشگران بسیاری در مورد این موضوع و شناسایی اصول و تعریف معماری ایرانی-اسلامی پژوهشهایی انجام داده اند ولی وحدت رویه و جمعبندی مناسبی از این پژوهشها در دست نمی باشد.پژوهشهای صورت گرفته تا کنون همچون قطعه های مجزا از یک معمای جورچینی هستند که می بایست محدوده و شاکله کلی آن مشخص گردد تا به تدریج قطعات دیگر (پژوهشهای آتی) جای خود را در آن شاکله کلی بیابند. 

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار مولف 
چکیده 
فصل اول ( کلیات پژوهش)
۱-۱ مقدمه ای بر پژوهش
۲-۱ کلیات
۱-۲-۱ بیان مسئله
۲-۲-۱ ضرورت موضوع
۳-۲-۱ اهداف پژوهش
۴-۲-۱ سوالات پژوهش
۵-۲-۱ روش تحقیق 
۶-۲-۱ پیشینه پژوهش (مشابه موضوع طرح)
۷-۲-۱ روند تحقیق
فصل دوم (مبانی نظری) 
۱-۲ مقدمه
۲-۲ معماری از نگاه اسلام
۳-۲ معماری ایرانی 
۴-۲ معماری اسلامی-ایرانی
۵-۲ معماری معاصر 
۶-۲ چگونگی ارتباط معماری معاصر با معماری باهویت اسلامی-ایرانی 
۷-۲ قوانین
۸-۲ جمع بندی و نتیجه گیری
فصل سوم (تحلیل کمی و کیفی پژوهشهای گزینش شده)
۱-۳ مقدمه
۲-۳ جایگاه معماری اسلامی–ایرانی در پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته 
۱-۲-۳ بررسی پژوهش ها بر اساس قالب ارائه شده 
۲-۲-۳ مقالات
۱-۲-۲-۳ بررسی کمی
۲-۲-۲-۳ بررسی کیفی
۳-۲-۳ کتاب ها
۱-۳-۲-۳ بررسی کمی کتب
۲-۳-۲-۳ بررسی کیفی کتب
۴-۲-۳ پژوهش ها
۱-۴-۲-۳ بررسی کمی پژوهش ها 
۲-۴-۲-۳ بررسی کیفی
فرآیند پژوهش
نتیجه و پیشنهاد 
۱-۵-۳ کنفرانس ها
۳-۳ تجزیه و تحلیل کیفی مطالعات صورت گرفته:
نتیجه وپیشنهاد
۴-۳ جمع بندی نتایج نشست های تخصصی 
فصل چهارم ( نتیجه گیری ) 
۱-۴ مقدمه 
۲-۴ جمع بندی مطالعات انجام شده
۳-۴ شناسایی مولفه ها در پژوهش ها
۴-۴ جمع بندی مفهوم معماری اسلامی-ایرانی
-۵-۴ ارائه پیشنهادات برای پژوهش های آتی 
منابع و ماخذ:

نمایش کامل متن