ملات اندودکاری سبک و عایق حرارتی

رده بندی دیویی: 693/6
شابک: 978-600-113-1900-5
رده بندی کنگره: 1397 7م9ف/8131 TH
شماره کتابشناسی ملی: 5167429
شناسه ملی سند علمی: R-1224483
تاریخ درج در سایت: 13 خرداد 1400
سال انتشار: 1397
تعداد صفحه: 138
زبان: فارسی
دسته بندی علمی:
مشاهده: 332

فایل این کتاب در 138 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

به طور کلی ملات مخلوطی از یک چسباننده، سنگدانه و در صورت لزوم افزودنی های مناسب و آب اختلاط است و به دو دسته ملات اندودکاری داخلی و بیرونی و ملات بنایی تقسیم می شود. هریک از دو دسته ملات براساس نوع مصرف مشخص می شوند. اندودکاری داخلی یا بیرونی به عنوان پوسته محافظ ساختمان عمل می کند و وظیفه تعدادی از عملکردهای مختلف آن را به عهده دارد . اندودکاری داخلی و بیرونی در آخرین مرحله فرآیند ساختمان سازی به کار برده می شود. در این خصوص جا دارد که توجه ویژ های اعمال شود تا مشکلات مربوط به دوام به حداقل برسد. امروزه یکی از روش های کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان ، نوع طراحی با توجه به شرایط اقلیمی و مصالح به کار رفته در پوسته خارجی آن است. کاهش مصرف انرژی و تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، دو رکن اصلی برای رسیدن به ساختمانی با مصرف انرژی پایین است که بخش عمده ای از کار وابسته به طراحی صحیح ساختمان درنظرگرفته می شود. براساس آمار سال ۱۳۷۹ ، بخش خانگی با مصرف بیش از ۴۰ % از کل انرژی مصرفی کشور، بالاترین سهم را در میان سایر بخش های اقتصادی به خود اختصاص داده که از این میان بیشترین میزان مصرف مربوط به گاز طبیعی بوده است. مقایسه مصرف انرژی بین ساختمان های کشور با مقدار متناظر آن در کشورهای توسعه یافته، گویای فاصله زیاد این دو مقدار بوده است که این تفاوت، تجدید نظر اصولی در سیاس تهای مصرف انرژی در بخش ساختمان را ضروری می سازد. در این راستا هدف از اجرای این پروژه دستیابی به دانش فنی ساخت نوعی ملات اندودکاری سبک و عایق حرارتی است که از واردات آن جلوگیری به عمل آورد و با تولید و مصرف این نوع ملات در هزینه های سرمایش و گرمایش صرفه جویی شود.
در پروژه حاضر ابتدا ملات های اندود کاری با ترکیب بندی مختلف و با استفاده از مواد و مصالح گوناگون ساخته شد. بررسی های آزمایشگاهی براساس استانداردهای داخلی و بین المللی بر روی ملات های اندودکاری ساخته شده، انجام گرفت و با توجه به نتایج به دست آمده بهینه ملات از نظر سبک و عایق حرارت بودن انتخاب شد. عملکرد ملات اندودکاری سبک و عایق حرارتی انتخاب شده در زمینه ضری ب انتقال حرارتی بر روی دیوار اجرا شده، مورد بررسی قرا رگرفت . همچینین برای این نوع ملات اندودکاری، برآورد اقتصادی نیز صورت گرفت و بازگشت سرمایه آن نیز ارزیابی شد . در این خصوص نتایج به دست آمده به تفصیل در گزارش نهایی پروژه ارائه شده است. از آنجایی که اجرای صحیح اندودکاری نیاز به دانش فنی ویژه ای دارد، بنابراین راهنمای طراحی، آماده سازی و اندودکاری با این نوع اندودها براساس مصالح پشت کار و شرایط رویارویی نیز شرح داده شده است.