تاثیر مادی ها در شکل گیری فضای شهری اصفهان پیش از عصر صفویه و پس از آن)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 366

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICORESD01_054

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1400

چکیده مقاله:

هسته ی اولیه ی شهر کنونی "اصفهان" دو سکونتگاه کوچک به نام های "جی" و "یهودیه" بوده که طی ادوار مختلف تاریخی به تدریج رشد و گسترش یافته است. با بررسی روند این شکل گیری و گسترش در می یابیم که مهم ترین عامل پیدایش و توسعه ی شهر اصفهان، وجود رود پر برکت و زاینده ی آن بوده است. از گذشته های دورتر از عصر صفویه و حتی قبل از اسلام مشکل کم آبی و رسانیدن آب به زمین های کشاورزی اطراف "زاینده رود" وجود داشته است. حال با توجه به وجود این رودخانه عظیم و با توجه به شیب کم آن نسبت به زمین های کشاورزی که گاهی بسیاری از آنها از رودخانه فاصله زیادی داشتند، باید چاره ای برای آبیاری آنها اندیشیده می شد. بی شک ایجاد "مادی"۱ بهترین راه حل برای این مشکل بود. ایجاد مادی ها از همان ابتدا، نه تنها وسیله ای برای رساندن آب به زمین های کشاورزی بوده، بلکه حضورشان در شهر، فضای شهری۲ اصفهان را غنی ساخته و به آن هویت بخشیده است. مادی ها همواره یکی از زیبا ترین تصاویرذهنی۳ مردم و حتی مسافران این شهر را رقم زده است و از مهمترین عوامل ارتقای کیفیت فضایی شهر و همچنین عامل ایجاد حس مکان در ذهن تک تک شهوندان و مسافران، مادی های این شهر هستند.

کلیدواژه ها:

مادی - فضای شهری - هویت شهری- کیفیت فضا-حس مکان- تصویر ذهنی.

نویسندگان

سعید خواجه پور

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

آرش اربابان اصفهانی

کارشناسی ارشد معماری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین