CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تبیین تاثیر دانش مالی و جنسیت مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی

عنوان مقاله: تبیین تاثیر دانش مالی و جنسیت مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی
شناسه (COI) مقاله: IAAC18_146
منتشر شده در هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

نازنین بشیری منش - استادیار حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
زینب نظری - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، عسلویه، ایران

خلاصه مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دانش مالی مدیران، جنسیت مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. مدیران با ویژگیهای کیفی بالا (مانند تجربه و تحصیلات بالاتر و مرتبط با رشته های مالی) به دلیل داشتن قدرت تحلیل بهتر از شرایط شرکت و صنعت خود، تخمینهای با کیفیت بالاتر در ارتباط با اقلام تعهدی(که منجر به ارائه صادقانه سود حسابداری میشود) و نظارت و ارزیابی دقیق تر در قسمتهای حسابداری و حسابرسی داخلی، سبب بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی شرکت میشود.روش: به این منظور، نمونه ای متشکل از ۱۴۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ بررسی شدند. در این پژوهش متغیرهای نوسان سود عملیاتی، کل اقلام تعهدی، همبستگی تغییر جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی، تعدیلات سنواتی، مدیریت سود واقعی به عنوان ابعاد گزارشگری مالی استفاده شدند. دانش مالی مدیران و جنسیت مدیران نیز به عنوان متغیر مستقل بوده است. به طورکلی ۴۹۴ شرکت عضو بورس اوراق بهادار وجود دارد، بر اساس شرایط پژوهش ۱۴۴ شرکت با استفاده از غربالگری انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار تدبیر، به وسیله نرم افزار ایویوز نسخه ۷ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده بین دانش مالی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به طوری که با افزایش میزان دانش مالی مدیران، سطح کیفیت گزارشگری مالی افزایش می یابد. مدیران تحصیلکرده، با کاهش دادن رفتارهای فرصتطلبانه و سودجویانه توانایی بهبود قابلیت و اتکای گزارشگری مالی را دارند. از طرف دیگر بین جنسیت مدیران و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به طوری که با افزایش میزان تنوع جنسیت در هیات مدیره به سطح کیفیت گزارشگری مالی افزوده میشود. ویژگیهای شخصیتی مدیریت میتوانند چگونگی مدیریت شرکت را تحت تاثیر قرار دهند.دانش افزایی: با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم شرکتها در انقلاب صنعتی چهارم بالا بردن کیفیت گزارش مالی شرکت است، پیشنهاد می شود؛ شرکتها از مدیران مالی باتجربه، متعهد و متخصص صرفنظر از جنسیت آنان استفاده کنند. همچنین با توجه به تعداد بالای فارغ التحصیلان زن در رشته های مدیریت و حسابداری شرکتها میتوانند از زنان در پستهای مدیریتی استفاده کنند که با توجه به روحیه مسئولیت پذیری و دقت عمل بالا میتواند نتایج مفیدی برای شرکت داشته باشد.

کلمات کلیدی:
دانش مالی مدیران، جنسیت مدیران، کیفیت گزارشگری مالی.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1222356/